Udělejte kariéru ve Společnosti DUHA jako vedoucí Centra denních služeb.

Je to zodpovědná pozice. Pokud se nebojíte výzev, máte manažerské dovednosti, jste organizační typ, umíte fungovat v týmu, umíte jej vést a inspirovat, zároveň umíte fungovat samostatně, přijmete zodpovědnost za svoje rozhodnutí, a ještě jste navíc kreativní člověk, pak se nám rozhodně ozvěte. Důležité jsou i zkušenosti z oblasti poskytování sociálních služeb.

Zdá se vám, že je toho trochu příliš, co požadujeme? Nebojte se, ve Společnosti DUHA nikdy nejste sami. Stanete se členem nejužšího vedení, a to vás vždycky podpoří. Spolupracujete intenzivně s vedoucími ostatních služeb, inspirujete se, sdílíte a posouváte služby společně dopředu. Nechceme stagnovat, ale přizpůsobit se novým potřebám klientů i trendům služeb, v ideálním případě chceme trendy udávat.

Nepromarněte šanci stát se důležitou součástí respektované organizace. Jsme tu 31 let a práce s klienty nás baví. Přečtěte si inzerát, ale možná ještě předtím se seznamte se zkušenostmi současné ředitelky, Michaely Chromé, která ve funkci vedoucí Centra denních služeb (CDS) strávila několik let. V období, které bylo pro Centrum denních služeb důležité.  V té době ještě CDS nebylo v takové podobě jako jej známe dnes, nacházelo se v Horních Měcholupech a připravovala se jeho transformace. V historii CDS to byl významný moment.

„Nastoupila jsem v roce 2009 a v roce 2011 jsem se stala vedoucí Centra denních služeb. Do CDS jsem nastoupila jako absolvent a začínala jsem na pozici metodičky. Nastoupila jsem do rozjetého projektu, kterým již v té době transformace byla, celý proces však ještě trval nějakou dobu. Dalo mi to obrovské zkušenosti, a to ze všech různých směrů (motivace pracovníků, individuální plánování s klienty, zajištění provozu a práce na nové podobě CDS atd.). Bylo fajn pozorovat, jak se postupně mění smýšlení asistentů, ale i klientů, kteří změnu zpočátku nevnímali úplně pozitivně. Jako první vzniklo menší CDS Galerie Duhovka ve Vysočanech. Zkušenosti a fungování tohoto „pilotního“ CDS nám dalo jistotu a zpětnou vazbu, že jdeme správným směrem. Když jsme pak měli možnost podívat se na volné prostory Nové DUHY na Černém Mostě, měli jsme už dobrou zkušenost z Duhovky a díky tomu i představu, co od dalšího CDS chceme. Klienti, ale i pracovníci, kteří se postupně chystali na opuštění velkého CDS v Horních Měcholupech, se podíleli na tom, jak by nové místo mohlo vypadat, jaká bude jeho nabídka, co zachováme a co nabídneme nového. Myslím, že jsme transformaci zvládli nad očekávání hladce, asi také proto, že jsme se na vše mohli pečlivě připravit a vymyslet nový koncept. Myslím, že nová podoba CDS odstranila především prostorovou bariéru mezi klienty a veřejností a posunula nás zase jiným směrem.“  

Jaká pak byla tvoje nová role v transformovaném CDS? „Moje nová role byla zpočátku určitě koordinační. I po přestěhování jsme pracovali na nabídce programu pro klienty, začali jsme nabízet více aktivit mimo prostory CDS, pracovali jsme i na propojení s okolní komunitou, ale to je nikdy nekončící proces“. 

Naplnila transformace cíle a očekávání? „Určitě naplnila, ale dnes je potřeba se posunout dál. Doba se mění a mění se i požadavky klientů. Na Centru denních služeb je fajn to, že se s náplní dá hezky pracovat, může se měnit, vyvíjet, reagovat na poptávku třeba mladší generace lidí s mentálním znevýhodněním.“

CDS Galerie Duhovka návštěva
Krásný den v CDS Galerie DUHOVKA s ředitelkou Michaelou Chromou

 

Důležitým spolupracovníkem pro vedoucího CDS je manažerka kvality, Petra Koláčková, která se svěřila, na čem by chtěla s novou kolegyní/kolegou pracovat. Mým přáním je najít, oslovit a navázat úzkou spolupráci s jinou ambulantní službou, která je co nejvíce podobná našemu CDS. S novou vedoucí/ novým vedoucím bych ráda sdílela vizi o inspiraci a motivaci, kterou mohou dva rozdílní poskytovatelé stejné služby navzájem poskytnout svým pracovníkům. Ráda pomohu dojednat v takové spřízněné organizaci stáž pro pracovníky nebo třeba exkurzi pro naše klienty.  A těšit se samozřejmě může také na každoroční sestavování vzdělávacího plánu, kterým se snažíme reagovat na vzdělávací potřeby pracovníků CDS. A možná i na lákavý bonus formou vzdělávání pro vedoucí našich služeb,“ uzavírá Petra Koláčková.

Kateřina Rozkopalová, současná vedoucí CDS přišla již do transformovaného CDS a strávila v něm sedm let intenzivní práce. A jaké to byly roky už popisuje sama. 

Katko, jaká to byla práce, co Tobě osobně sedm let v CDS dalo?

„Mně osobně práce v CDS bavila, protože byla velmi různorodá. Každý den se dělo něco trochu nového, neočekávaného, veselého ale i vážnějšího. Ale to k naší práci patří. Naučila jsem se situace, které přichází, brát takové jaké jsou, nehroutit se z nich, poučit se z případných chyb, a umět z nich vyvodit a nastavit jasné postupy, jak co řešit. Za těch sedm let tu prošlo spousta asistentů, každý byl jiný. A to mě na tom také hodně baví, ta různorodost v lidech, každý jsme jiný, ale stejně spolu můžeme dobře fungovat, a hodně se od sebe navzájem učit a inspirovat se. A to platí nejen mezi pracovníky, ale i mezi pracovníky a klienty, vzájemné učení a inspirace probíhá i tam. Týmová spolupráce zde fungovala a funguje velmi dobře, podpora kolegů mezi sebou nebo sdílení radostí z práce. Zažili jsme hodně legrace.“

 A co se vám ve službě podařilo?

„Když jsem před sedmi lety přišla, práce s klienty byla hodně zaměřená na skupinovou práci, více klientů tvořilo stejnou věc. Asistenti si neuměli představit, že by se činnosti rozdělily a pracovalo se více individuálně. To se ale postupně mění. Naučili jsme se o naší práci smýšlet trochu jinak a více dát pozornost individuálním potřebám každého člověka. Začali jsme tak sestavovat i individuální plány. Skupinovou práci jsme více postavili na vzájemné spolupráci klientů, tedy např. vzniká jeden výrobek, ale každý klient na něm udělá jinou část, postupně si ho předají a někdo poslední jej pak zkompletuje. Povedlo se zahájení a zprovoznění e-shopu, kde nabízíme k prodeji tvorbu klientů. Povedlo se aktualizovat metodiku tak, že odráží realitu procesů ve službě. Povedlo se vysvětlit její smysl pracovníkům, kteří ji přijali za svou a využívají ji při své práci. Povedlo se upravit místnosti podle potřeb klientů, aby se zde cítili bezpečně a pohodlně.“

A co čeká na nového kandidáta/kandidátku na tuto pozici?

„Nový kolega převezme fungující a zajetou službu. Bude mít možnost službu rozvíjet po stránce kreativní, provozní, organizační. Bude dobré, když nový kolega přinese svoje zkušenosti a nový čerstvý náhled na sociální ambulantní službu, čímž může nadále posouvat službu v rámci 21. století kupředu.“

Těšíme se na Vás.

Uzávěrka přihlášek je 30.4.2023. A nyní tedy k tomu inzerátu, který přesně popisuje pozici vedoucí Centra denních služeb.

Margita Losová

manažerka pro rozvoj organizace a PR, péče o dárce