O nás

Jsme oporou dospělým lidem s mentálním znevýhodněním na jejich životní cestě.

Naše poslání

Posláním Společnosti DUHA je spolupracovat s dospělými lidmi s mentálním znevýhodněním na rozšíření jejich možností v různých oblastech života.

Bydlení

Možnost bydlet v běžných bytech v různých částech Prahy a možnost pečovat o vlastní domácnost.

Práce a vzdělávání

Možnost trávit den aktivně, učit se dovednostem potřebným pro každodenní život, najít si zaměstnání.

Volný čas a zábava

Možnost využívat svůj volný čas podle svých zájmů jako ostatní obyvatelé Prahy.

Přátelé, rodina, vztahy

Možnost navazovat a prožívat vztahy s blízkými lidmi.

Život ve společnosti

Možnost využívání služeb a kulturních akcí pro veřejnost, navazování běžných sousedských vztahů, uplatnění volebního práva.

Naše služby

Společnost DUHA poskytuje celkem tři sociální služby, při jejichž využívání může dospělý člověk s mentálním znevýhodněním dostávat takovou podporu, aby mohl vést život, který se co nejvíce podobá životu ostatních dospělých lidí.

Ambulantní služba Centrum denních služeb se dokáže postarat o náplň jeho dne, pobytová služba Chráněné bydlení mu může nabídnout nový domov, terénní služba Podpora samostatného bydlení mu umožní žít ve svém.

V publikaci Eldorádo 25 let putování za vysněnými cíli poznáte naši historii a všechny služby v příbězích našich klientů. Co pro ně znamená DUHA?
V rámci svých aktivit se Společnost DUHA snaží pozitivně ovlivňovat společenské prostředí a smýšlení veřejnosti, usiluje o ochranu práv lidí s mentálním znevýhodněním, a nabízí své know-how odborné i laické veřejnosti.
Druhá publikace Eldorádo 30 let putování ke svobodnému životu mapuje dalších 5 let ve Společnosti DUHA, 10 let sociální firmy Duhová prádelna a 25 let Evy Brožové v roli ředitelky.

Zásady, ke kterým se hlásíme

Zkušenosti za více než 25 let naší práce nás přivedly k zásadám,
kterých se držíme:

1. Každý člověk je jedinečný a patří mu náš respekt.

 • Respektující přístup a vzájemnou úctu považujeme za zásadní ve všech vztazích – ke klientovi, mezi všemi pracovníky i směrem k veřejnosti – vůči opatrovníkům, rodině klienta, dárcům a přátelům Společnosti DUHA.

2. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně.

 • S každým klientem dojednáváme podporu podle jeho individuálních potřeb, schopností a zájmů.
 • Pomáháme klientovi využívat běžně dostupné služby a nabízíme příležitosti, jak trávit volný čas.

3. Ve spolupráci s klientem uplatňujeme systemický přístup (model „pomoc-kontrola“).

 • Reflektujeme svou spolupráci s klientem.
 • Podporujeme klienta v uvědomění si zodpovědnosti za svůj život, v přijímání důsledků za svá rozhodnutí a ve znalosti vlastních práv.
 • Zplnomocňujeme klienta k rozhodování o sobě samém a dáváme mu takovou podporu, aby mohl v maximální možné míře sám rozhodovat.

4. Zakládáme si na týmové spolupráci, transparentní komunikaci a profesionalitě.

 • Průběžně se vzděláváme a svou práci reflektujeme pod vedením supervizora.
 • Pozitivně působíme na veřejné mínění o lidech se znevýhodněním.

5. Spolupráce mezi službami

 • Spolupracujeme napříč službami a společně s klientem hledáme řešení jeho aktuální situace. Vždy zachováváme citlivý a profesionální vztah.
 • Sdílíme vzájemně dobrou praxi a zkušenosti.

6. Tradice a rozvoj

 • Čerpáme z mnohaleté tradice Společnosti DUHA.
 • Zároveň sledujeme aktuální trendy v oblasti sociálních služeb a uplatňujeme je v praxi.

Hlásíme se k dodržování práv našich klientů

Pro lepší ilustraci uvádíme několik modelových situací ze života našich klientů a náš pohled na ně.

Ochrana a dodržování práv klienta

Situace klienta

Pokud klient uvidí v časopise své fotky, pěkně jej to naštve, protože nemá rád, když je takto „vidět“. Zdá se mu, že se za ním všichni otáčejí, a každý ho musí poznat. Nikdo se ho neptal, jestli chce mít své fotky v časopise…

Co si myslíme my...

Každý člověk má právo na ochranu osobních údajů. Právo na nesouhlas při uveřejnění fotek je jedním z nich. Respektujeme toto právo našich klientů a poskytujeme podporu při rozhodování v těchto situacích.
Respektování osobnosti klienta

Situace klienta

Klient je trochu „noční pták“. Spát chodí ve tři hodiny ráno a probouzí se odpoledne. Dlouhá léta mu to tak vyhovuje. Když bydlí sám, je to bez problémů. Jenže s ním začne bydlet kamarád, a ten ráno vstává do práce. Oba potřebují asistenta, který ale chodí v době, kdy jeden ještě v klidu spí, zatímco druhý je čilý a připravený na odpolední program. Vzájemně se oba ruší.

Co si myslíme my...

Uvedený příběh má reálný základ. Asistenti vyřešili situaci tak, že chodí na službu odpoledne, a v domluvený čas přijdou klienta do pokoje upozornit, že jsou tady, což je pro něj znamení, po kterém začne vstávat a připravovat se na běžné činnosti. Máme klienty, kteří se snadno přizpůsobí podmínkám, stejně jako ty, kteří mají svůj způsob života a pohled na svět. I když to není vždy jednoduché, snažíme se vyjít vstříc každému z nich tak, aby spolu mohli žít v co nejlepší atmosféře.
Zachování lidské důstojnosti

Situace klienta

„Tak tohle je naše Anička. Bydlí tu už šest let a je moc hodná a milá. Aničko, pojď se seznámit tady s paní Novákovou, která tu teď bude dělat asistentku.“ Líbilo by se Vám takovéto seznámení s novým asistentem?

Co si myslíme my...

Když se s někým seznamujeme, obvykle si sami určujeme, zda nám dotyčný člověk může tykat či vykat, říkat nám křestním jménem či příjmením. Naši klienti jsou dospělí lidé, jako k takovým se k nim chováme i s nimi mluvíme.
Zohledňování práva žít ve společnosti běžným způsobem života

Situace klienta

Klient přijde domů z práce a je unavený. Má hlad, ale doma k jídlu nic není. Chvíli po něm přijde asistent. Klient ho požádá, aby šel nakoupit, ale asistent mu pouze nabídne doprovod. Klientovi se ale nikam nechce. Myslíte si, že by měl jít asistent nakoupit sám?

Co si myslíme my...

Úkolem asistenta je podpořit klienta v učení se novým dovednostem a pomoci ve věcech, které klient sám nezvládne. Asistent ale klientovi „neposluhuje“ (výjimkou je samozřejmě nemoc nebo jiná podobná situace). Asistent může provázet klienta rozhodnutím nenakoupit a nemít co jíst nebo případně jít nakoupit později.
Zplnomocňování klientů k rozhodování o sobě samých

Situace klienta

Každé ráno jezdí klient se svou spolubydlící a asistentkou do chráněné dílny na druhém konci města. Jeho spolubydlící má problémy s chůzí, takže vždy společně vyjíždějí s předstihem. Klientovi se to moc nelíbí, raději by si přispal. Jeho asistentka si myslí, že by se mohl naučit cestu sám a ráno jezdit později. Klient ale nikdy sám nejel a cesta je dlouhá, musí se i přestupovat. Má klient podstoupit takové riziko?

Co si myslíme my...

Riziko k životu neodmyslitelně patří. U lidí s mentálním znevýhodněním se mluví dokonce o právu na přiměřené riziko. Klíčové je pro nás slovo „přiměřené“, což znamená zvažovat míru rizika zvládnutelnou pro konkrétního člověka, přičemž konečné rozhodnutí je na něm samém. Naším úkolem je hledat možnosti rozvoje našich klientů. Pomáháme jim vyhledat všechny důležité informace nebo naučit se nejrůznější dílčí činnosti, které budou při zvládání nových dovedností potřebovat. Zároveň s klientem přemýšlíme nad možnými riziky a snažíme se jim předcházet.

Partnerství

Situace klienta

Klient má někoho, koho miluje. Chvíli spolu jen tak „chodí“, ale po čase chtějí trávit více času spolu, probouzet se vedle sebe, dát si dobrou snídani a jít třeba do kina. Možná přemýšlejí i o stvrzení svého vztahu svatbou.

Co si myslíme my...

Partnerské vztahy procházejí určitým vývojem. Je normální, že pokud je nám s někým dobře, chceme s ním po čase bydlet v jednom bytě a třeba i uspořádat velkolepou svatbu, na kterou se hezky oblékneme a pozveme svou rodinu a kamarády na hostinu. My se snažíme tyto běžné lidské potřeby v rámci možností podporovat. Naši klienti spolu žijí, vedou domácnost a mohou se i vzít. Stejně jako jiné páry se snaží společně řešit běžné situace, jako je „vyjít“ s penězi. Mají naši plnou podporu.

Zachování a rozvíjení rodinných a přátelských vztahů

Situace klienta

Klient si konečně vybavil svůj pokoj, má tam všechno, co chce a potřebuje. Má velkou radost a přemýšlí, s kým se o ni podělit. Rád by uspořádal malou oslavu pro své rodiče a kamarády. Neví ale, jestli to ve sdílené domácnosti půjde.

Co si myslíme my...

Lidé, kteří bydlí v chráněných bytech Společnosti DUHA, mohou své blízké a kamarády libovolně navštěvovat, a pokud se domluví se svými spolubydlícími, mohou si své blízké pozvat domů. Kromě běžných návštěv klienti ve svých domácnostech často pořádají i narozeninové oslavy, kam si také mohou pozvat své přátele. Důležitá je vždy dohoda všech obyvatel bytu. Respektujeme však i situaci, kdy se klient s někým z rodiny setkávat nechce.

Financování
Společnosti DUHA

Společnost DUHA, z.ú. získává každoročně velkou část svých prostředků na financování chodu celé organizace v rámci grantového a dotačního řízení Magistrátu hlavního města Prahy.

Tyto prostředky tvoří velmi důležitý pilíř našeho financování, bez nich by naše existence v dosavadní podobě nebyla možná. Stále více se však snažíme získávat prostředky i jinými způsoby a z jiných zdrojů.

Výroční zprávy
a ostatní soubory
ke stažení

Stáhněte si naše loga, výroční zprávy, letáčky a dozvíte se víc.