Kontakt

Společnost DUHA, z.ú.

sociální služby pro dospělé lidi s mentálním znevýhodněním

Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 00 Praha 2

 

tel.: +420 286 592 971 | mobil: +420 602 610 693

e-mail: duha@spolecnostduha.cz

 

IČ: 45247439 | DIČ: CZ45247439

 

účet pro zasílání darů: 35-7272940217/0100 Komerční banka
účet veřejné sbírky: 115-8712340237/0100 Komerční banka

online převod finančních darů přes: www.darujme.cz/organizace/165

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)
•  Tímto dobrovolně udělujete souhlas organizaci Společnost DUHA, z.ú., se sídlem Fügnerovo náměstí 186/5, 120 00 Praha 2, IČ 45247439, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 61 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala v případě vaší podpory (finanční a věcné dary, sponzoring,…) tyto osobní údaje: 
jméno a příjmení, adresa – bydliště, datum narození, telefon, e-mailová adresa, název firmy, sídlo firmy, IČ a DIČ, platební údaje – č. účtu, frekvence plateb, výše částky…

•  Výše uvedené údaje jsou zpracovávány za účelem vystavení potvrzení o poskytnutí daru a pro PR a fundraisingové účely Správce, tj. zejména pro informování o průběžné činnosti Správce, jeho fundraisingových akcích a dárcovských výzvách.

•  S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a berete na vědomí, že ho lze vzít kdykoliv zpět zasláním emailu na fruhaufova@spolecnostduha.cz nebo dopisu Správci na uvedenou adresu.

•  Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo zpracovatelů pověřených Správcem na základě uzavřených smluv.

•  Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: vzít váš souhlas kdykoliv zpět, požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u Správce přístup k vašim údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po Správci výmaz vašich osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Složení správní rady

předsedkyně Mgr. Monika Slováčková
členka JUDr. Lenka Papíková
člen PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.

Vedení Společnosti DUHA

ředitelka PaedDr. Eva Brožová mobil: +420 602 610 694 — tel.: +420 286 592 971 brozova@spolecnostduha.cz
manažerka kvality Bc. Michaela Chromá mobil: +420 602 628 460 — tel.: +420 286 592 971 chroma@spolecnostduha.cz
fundraising & PR (péče o dárce) Ing. Věra Frühaufová mobil: +420 606 226 127 — tel.: +420 286 592 971 fruhaufova@spolecnostduha.cz
ekonomka Ing. Eva Protivová mobil: +420 734 200 401 — tel.: +420 286 592 971 protivova@spolecnostduha.cz

Administrativní podpora

personalistka Bc. Dana Unzeitig mobil: +420 739 650 737 — tel.: +420 286 592 971 unzeitig@spolecnostduha.cz
asistentka ekonomicko - personálního úseku Blanka Šimralová mobil: +420 602 610 693 — tel.: +420 286 592 971 simralova@spolecnostduha.cz
asistentka vedení Pavlína Dvořáková mobil: +420 602 610 693 — tel.: +420 286 592 971 kancelar.duha@spolecnostduha.cz

Centrum denních služeb (CDS)

vedoucí Centra denních služeb Bc. Kateřina Rozkopalová mobil: +420 724 300 711, +420 734 757 213 rozkopalova@spolecnostduha.cz
sociální pracovnice Centra denních služeb Bc. Dana Unzeitig mobil: +420 739 650 737 unzeitig@spolecnostduha.cz
metodička Centra denních služeb Mgr. Frederika Gejdoš mobil: +420 734 757 213 gejdos@spolecnostduha.cz
koordinátorka CDS Galerie DUHOVKA Zuzana Gabriel mobil: +420 602 667 863 gabriel@spolecnostduha.cz

CDS Galerie DUHOVKA

Staromlýnská 577/4

190 00 Praha 9 – Vysočany

mobil kancelář: +420 602 667 863

mobil asistenti: +420 734 314 655

galerieduhovka@spolecnostduha.cz

CDS Nová DUHA

náměstí Plukovníka Vlčka 696/4 a 697/3

198 00 Praha 14 – Černý Most

mobil kancelář: +420 734 757 213

novaduha@spolecnostduha.cz

 

výtvarka mobil: +420 734 757 211

keramika mobil: +420 734 757 212

dřevo mobil: +420 734 757 214

pekárna mobil: +420 734 446 460

Chráněné bydlení (CHB)

vedoucí Chráněného bydlení Mgr. Petra Innemanová mobil: +420 602 362 676 — tel.: +420 286 592 971 innemanova@spolecnostduha.cz
sociální pracovnice Chráněného bydlení Mgr. Eva Bednářová mobil: +420 603 597 329 — tel.: +420 286 592 971 eva.bednarova@spolecnostduha.cz
metodička Chráněného bydlení Bc. Barbora Valuchová, Dis. mobil: +420 602 610 693 — tel.: +420 286 592 971 valuchova@spolecnostduha.cz
koordinátorka Chráněného bydlení Eva Bouaita mobil: +420 603 599 313 — tel.: +420 286 592 971 bouaita@spolecnostduha.cz
koordinátorka Chráněného bydlení Bc. Eliška Hutková mobil: +420 724 289 640 — tel.: +420 286 592 971 hutkova@spolecnostduha.cz
koordinátorka Chráněného bydlení Mgr. Klára Málková mobil: +420 604 629 589 — tel.: +420 286 592 971 malkova@spolecnostduha.cz
koordinátorka Chráněného bydlení Bc. Lenka Pavlíková mobil: +420 602 356 799 — tel.: +420 286 592 971 pavlikova@spolecnostduha.cz

Služba Chráněné bydlení

Společnost DUHA, z.ú.

Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 00 Praha 2

Podpora samostatného bydlení (PSB)

vedoucí Podpory samostatného bydlení Mgr. Markéta Pelzová mobil: +420 730 156 609 — tel.: +420 286 592 971 pelzova@spolecnostduha.cz
sociální pracovnice Podpory samostatného bydlení Mgr. Romana Macková mobil: +420 602 610 693 — tel.: +420 286 592 971 mackova@spolecnostduha.cz
koordinátorka Podpory samostatného bydlení Lucie Pátková mobil: +420 731 159 151 — tel.: +420 286 592 971 patkova@spolecnostduha.cz

Služba Podpora samostatného bydlení

Společnost DUHA, z.ú.

Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 00 Praha 2