Kontakt

Společnost DUHA, z.ú.

sociální služby pro dospělé lidi s mentálním znevýhodněním

Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 00 Praha 2

 

tel.: +420 286 592 971 | mobil: +420 602 610 693

e-mail: duha@spolecnostduha.cz

 

IČ: 45247439 | DIČ: CZ45247439

 

účet pro zasílání darů: 35-7272940217/0100 Komerční banka

online převod finančních darů přes: www.darujme.cz/organizace/165

Složení správní rady

předsedkyně Mgr. Monika Slováčková
členka JUDr. Lenka Papíková
člen PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.

Vedení Společnosti DUHA

ředitelka PaedDr. Eva Brožová mobil: +420 602 610 694 — tel.: +420 286 592 971 brozova@spolecnostduha.cz
manažerka kvality Bc. Michaela Chromá mobil: +420 602 628 460 — tel.: +420 286 592 971 chroma@spolecnostduha.cz
fundraising & PR (péče o dárce) Ing. Věra Frühaufová mobil: +420 606 226 127 — tel.: +420 286 592 971 fruhaufova@spolecnostduha.cz
ekonomka Ing. Eva Protivová mobil: +420 734 200 401 — tel.: +420 286 592 971 protivova@spolecnostduha.cz

Administrativní podpora

personalistka Blanka Procházková mobil: +420 606 230 263 — tel.: +420 286 592 971 prochazkova@spolecnostduha.cz
asistentka ekonomicko - personálního úseku Blanka Šimralová mobil: +420 602 610 693 — tel.: +420 286 592 971 simralova@spolecnostduha.cz
asistentka vedení Irena Štekerová mobil: +420 605 270 359 — tel.: +420 286 592 971 stekerova@spolecnostduha.cz

Centrum denních služeb (CDS)

vedoucí CDS Bc. Kateřina Rozkopalová mobil: +420 724 300 711, +420 734 757 213 rozkopalova@spolecnostduha.cz
metodička CDS Mgr. Lucie Roučková, Dis. mobil: +420 734 757 213 rouckova@spolecnostduha.cz
koordinátorka CDS Galerie DUHOVKA Zuzana Gabriel mobil: +420 602 667 863 gabriel@spolecnostduha.cz
sociální pracovnice Centra denních služeb Bc. Dana Unzeitig mobil: +420 734 757 213 unzeitig@spolecnostduha.cz

CDS Galerie DUHOVKA

Staromlýnská 577/4

190 00 Praha 9 – Vysočany

mobil kancelář: +420 602 667 863

mobil asistenti: +420 734 314 655

galerieduhovka@spolecnostduha.cz

CDS Nová DUHA

náměstí Plukovníka Vlčka 696/4 a 697/3

198 00 Praha 14 – Černý Most

mobil kancelář: +420 734 757 213

novaduha@spolecnostduha.cz

 

výtvarka mobil: +420 734 757 211

keramika mobil: +420 734 757 212

dřevo mobil: +420 734 757 214

pekárna mobil: +420 734 446 460

Chráněné bydlení (CHB)

vedoucí Chráněného bydlení Mgr. Petra Innemanová mobil: +420 602 362 676 — tel.: +420 286 592 971 innemanova@spolecnostduha.cz
metodička Chráněného bydlení Bc. Barbora Valuchová, Dis. mobil: +420 602 610 693 — tel.: +420 286 592 971 valuchova@spolecnostduha.cz
sociální pracovnice Chráněného bydlení Mgr. Eva Vilémová mobil: +420 603 597 329 — tel.: +420 286 592 971 vilemova@spolecnostduha.cz
koordinátorka Chráněného bydlení Eva Bouaita mobil: +420 603 599 313 — tel.: +420 286 592 971 bouaita@spolecnostduha.cz
koordinátorka Chráněného bydlení Bc. Martina Stehlíková mobil: +420 724 289 640 — tel.: +420 286 592 971 stehlikova@spolecnostduha.cz
koordinátorka Chráněného bydlení Mgr. Klára Málková mobil: +420 604 629 589 — tel.: +420 286 592 971 malkova@spolecnostduha.cz
koordinátorka Chráněného bydlení Bc. Lenka Bednářová mobil: +420 602 356 799 — tel.: +420 286 592 971 bednarova@spolecnostduha.cz

Služba Chráněné bydlení

Společnost DUHA, z.ú.

Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 00 Praha 2

Podpora samostatného bydlení (PSB)

vedoucí Podpory samostatného bydlení Mgr. Markéta Pelzová mobil: +420 730 156 609 — tel.: +420 286 592 971 pelzova@spolecnostduha.cz
koordinátorka Podpory samostatného bydlení Lucie Pátková mobil: +420 731 159 151 — tel.: +420 286 592 971 patkova@spolecnostduha.cz
sociální pracovnice Podpory samostatného bydlení Mgr. Romana Macková mobil: +420 602 610 693 — tel.: +420 286 592 971 mackova@spolecnostduha.cz

Služba Podpora samostatného bydlení

Společnost DUHA, z.ú.

Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 00 Praha 2