Boříme mýty

Pokud si pozorně přečteme následující výroky o lidech s mentálním znevýhodněním, musíme si přiznat, že mnozí z nás alespoň někdy některým věřili, či věří.

Není jednoduché si bez vlastní zkušenosti vytvořit představu o komunikaci, prožívání i chování těchto lidí. Pokud touto zkušeností neprojdeme, vytváří se v našich představách příběhy a situace, na které nasedají různé pověry, předsudky a právě i mýty. To pramení z našich obav, z přirozeného strachu z neznámého.

Naším krédem je, že každý člověk, tedy i člověk s mentálním znevýhodněním, žije život stejně bohatý i chudý tak, jak nejlépe umí. Pojďme nyní společně rozkrýt pár mýtů o lidech, kterým poskytujeme služby a se kterými můžeme sdílet jejich cestu životem. Naše zkušenost je taková, že všichni máme stejná přání a touhy, stejné potřeby. Společnost DUHA se snaží zajistit lidem s mentálním znevýhodněním podporu v situacích, které sami řešit nezvládnou.

13 největších mýtů o lidech s mentálním znevýhodněním

1.

Nejsou schopni se učit.

Každý jedinec má schopnost učit se.

2.

Jsou rádi spolu.

Lidé s mentálním znevýhodněním - stejně tak jako ostatní - někdy tráví určitý čas s lidmi, s nimiž je spojují podobné zkušenosti. Obyčejně takto ale neprožijí nebo nechtějí prožít celý život.

3.

Neumějí a ani by neměli podstupovat riziko.

Důležitou součástí procesu učení se, je pro každého jednotlivce možnost podstupovat rozumná rizika.

4.

Jsou jiní než my.

Lidé s mentálním znevýhodněním mají stejné nebo podobné představy o životě jako lidé bez něj, jen potřebují jisté podpůrné služby.

5.

Nedokáží se rozhodovat.

Každý člověk má někdy problém se rozhodnout, každý někdy potřebuje vhodnou podporu.

6.

Je zapotřebí s nimi jednat jinak než s ostatními.

Dospělí lidé s mentálním znevýhodněním očekávají a zaslouží si respekt, stejně jako kdokoli jiný.

7.

Práce s nimi vyžaduje od pracovníků sebeobětování.

Práce s lidmi se znevýhodněním je profese jako každá jiná.

8.

Nemohou uzavírat sňatky, prožívat lásku, naplňovat vztahy.

Lidé s mentálním znevýhodněním prožívají lásku a ostatní vztahy úplně stejně jako všichni lidé, pouze potřebují v určitých situacích podporu.

9.

Nedosahují vysokého seniorského věku.

Mnoho lidí s mentálním znevýhodněním dosahuje vysokého seniorského věku a potřebuje podporu závislou na svém zdravotním stavu. Tak jako ostatní populace.

10.

Jsou jako děti.

Každý člověk, i dospělý s mentálním znevýhodněním, má za sebou zkušenosti odpovídající svému věku.

11.

Potřebují neustálý dohled.

Tito lidé se odlišují svými schopnostmi a dovednostmi stejně jako ostatní a v mnoha oblastech dokáží být zcela samostatní.

12.

Jsou to takové „čisté duše“.

Tito lidé mají různé povahové vlastnosti, stejně jako ostatní lidé.

13.

Nekouří, nepijí a nevedou sexuální život.

Kouří, pijí a vedou sexuální život jako všichni ostatní.