Naše služby

Společnost DUHA poskytuje celkem tři sociální služby, při jejichž využívání může dospělý člověk s mentálním znevýhodněním dostávat takovou podporu, aby mohl vést život, který se co nejvíce podobá životu ostatních dospělých lidí.

 

Ambulantní služba Centrum denních služeb se dokáže postarat o náplň jeho dne, pobytová služba Chráněné bydlení mu může nabídnout nový domov, terénní služba Podpora samostatného bydlení mu umožní žít ve svém. V rámci svých aktivit se Společnost DUHA také snaží pozitivně ovlivňovat společenské prostředí a smýšlení veřejnosti.

Centrum denních služeb

Ambulantní službu Centrum denních služeb (CDS) poskytujeme ve dvou lokalitách v Praze. CDS Nová DUHA je na Černém Mostě, CDS Galerie DUHOVKA ve Vysočanech. Klienti zde mohou aktivně trávit den a užít si společnost. Programy CDS jsou sestaveny tak, aby byly pestré, vyhovovaly co nejširšímu spektru osob a nabízely širokou paletu možností. Klient si může sestavit svůj týdenní harmonogram přesně tak, jak mu vyhovuje – při domlouvání zakázky může kombinovat obě centra i různé místnosti, v odpoledních hodinách může docházet na zájmové kluby.

Poslání a zásady služby CDS

Posláním Centra denních služeb Společnosti DUHA je podporovat dospělé lidi s mentálním znevýhodněním v jejich samostatnosti. Širokou nabídkou aktivit a tvořivých činností klienty podporujeme v seberealizaci, ale také ve zvládání nároků běžného života. Služby jsou poskytovány v kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

 

Při práci s klienty se držíme těchto zásad:

 

• Umožnit klientovi vybrat si z různorodé nabídky činností

• Podporovat klienty pouze v tom, co potřebují

• Podporovat klienty při přechodu na jiný druh služby či do práce

• Jednat s našimi klienty jako s dospělými lidmi a rovnocennými partnery

Komu je služba určena a jaké jsou její cíle

 

 

Klienty našich služeb jsou dospělí lidé s mentálním znevýhodněním, kteří potřebují podporu v různých oblastech života.

 

Dlouhodobé cíle služby:

 

• Vytvářet program a aktivity CDS podle aktuálních potřeb, přání a možností klientů.

• Nabízet klientům činnosti, které umožňují získávání, rozvíjení a udržování dovedností pro každodenní život podle individuálních potřeb a schopností (vaření, pečení, nákup, cestování, úklid, domácí práce, péče o svoji osobu, práce s internetem, hospodaření s penězi, komunikace s okolím apod.). Přizpůsobování se realitě, aktuálnímu životu ve společnosti - př. pandemie.

• Nabízet klientům tvořivé a aktivizační činnosti vedoucí k prožitku seberealizace a smysluplného trávení času.

• Nabízet klientům kontakt s přirozeným sociálním prostředím v rámci domluvených aktivit (návštěva knihovny, setkání sousedů, obědy v restauraci apod.).

• Nabízet klientům rozvoj podle jejich zájmu a možností a získávání znalostí (v oblasti lidských práv, zdraví, bezpečnosti, společensko-kulturní, partnerství a vztahů).

• Nabízet klientům podporu při vlastním rozhodování a v přijímání vlastní zodpovědnosti za svůj osobní i pracovní život (prožití celého procesu činnosti: příprava - realizace - výsledek - dokončení - zhodnocení).

Centrum denních služeb
Nová DUHA

Nová DUHA disponuje čtyřmi tematicky zaměřenými místnostmi pro tvoření, ale i nácvik praktických činností. Klient si může vybrat, kterou místnost bude navštěvovat. Může trávit každý den v týdnu jinde nebo docházet stabilně do jedné místnosti.

 

Dřevomístnost nabízí aktivity spojené nejen s prací se dřevem, překližkou a kartonem – vrtání, broušení, dlabání, natírání či lakování, ale také výrobu košíků či pletení paracordových náramků.

 

• Keramická místnost je plně vybavena pro veškerou činnost spojenou s výrobou keramiky. Je zde hrnčířský kruh i pec na vypalování, klienti se mohou učit tvořit výrobky samostatně nebo se jen podílet na výrobě.

 

• Výtvarná místnost se zaměřuje na výrobky dle ročního období a tradičních svátků – adventní věnce, velikonoční a jarní dekorace, ale i na malování na plátno či hedvábí, koláže, práci s papírem, a ruční práce – háčkování, pletení.

 

• Pekárna je prostorem, kde se klienti učí nejen péct, ale i vařit a připravovat studené občerstvení. Oblíbené je pečení dortů, zákusků i cukroví, stejně jako příprava teplých jídel či salátů nebo výroba domácích nudlí do polévky.

 

• V Nové DUZE nabízíme také mnoho aktivizačních a vzdělávacích činností jako je péče o sebe, sportovní aktivity, výlety, procházky, plavání, trénink paměti, arteterapie, a jiné. Klientům je pravidelně zprostředkován kontakt se společenským prostředím. Každý den docházíme na obědy do nedaleké restaurace a také pravidelně pořádáme návštěvy kulturních akcí (výstavy, divadla apod.)

 

• Samostatnou součástí programu CDS Nová DUHA jsou odpolední kluby, kde mohou klienti ještě více individuálně trénovat dovednosti, které povedou k rozvoji jejich samostatnosti. Nabídka odpoledních klubů se mění dle aktuálních potřeb klientů, aktuálně realizujeme tyto kluby:

• Keramika

• Sportovní odpoledne

• Vaření/Pečení

• Práce na počítači

• Společenské odpoledne

 

CDS Nová DUHA

Náměstí Plukovníka Vlčka 696, Praha 14 – Černý Most

 

Po - Pá, 07:30 — 16:00

V provozu každý všední den

 

08:00 — 14:00

Stálý program

 

14:00 — 16:00

Volitelné zájmové kluby

Centrum denních služeb
Galerie DUHOVKA

Galerie DUHOVKA je malou uměleckou oázou. Převažují zde tvořivé aktivity, ale prostor je i pro praktické nácviky, aktivizaci a vzdělávání.

 

• Při tvoření se pracuje s různými materiály, nejčastěji s korálky, drátky a barvami. Vznikají zde krásné šperky, jako jsou náramky, náušnice, náhrdelníky a brože. Klienti mohou malovat na mnoho způsobů – na plátno, hrníčky, tašky, šátky nebo vyrábět dekorační a dárkové předměty – mýdla, lapače snů, vánoční ozdoby nebo svícny.

 

• Praktické dovednosti se klienti učí při přípravě svačin, počítání peněz a nakupování. Mohou zde také nacvičit postup při praní a žehlení, mytí nádobí nebo si vyzkoušet práci na počítači.

 

• Klientům v programu nabízíme také aktivizační činnosti jako je cvičení na židlích, procházky, návštěvy kaváren či kina a velmi oblíbenou arteterapii a canisterapii.

 

• Samostatnou součástí programu Galerie DUHOVKA jsou odpolední kluby, kde mohou klienti ještě více individuálně trénovat dovednosti, které povedou k rozvoji jejich samostatnosti. Nabídka odpoledních klubů se mění dle aktuálních potřeb klientů, aktuálně realizujeme tyto kluby:

 

• Malování – arteterapie

• Společenské odpoledne

• Vaření a pečení

• Práce na PC

• Tvoření s hudbou

 

CDS Galerie DUHOVKA

Staromlýnská 577/4, Praha 9 - Vysočany

 

Po - Pá, 07:30 — 16:00

V provozu každý všední den

 

08:00 — 14:00

Stálý program

 

14:00 — 16:00

Volitelné zájmové kluby

Cena za služby

 

Služby Centra denních služeb jsou ze zákona hrazené.

 

Cena služby je 80,- Kč za hodinu.

Pro klienty, kteří využívají další službu Společnosti DUHA, je cena snížena na 40,- Kč za hodinu.

Pro zájemce

Chcete vědět více? Stáhněte si informace pro zájemce.

 

• Co se stane dál?

• Co se bude dít na schůzce?

• Jak to může dopadnout?

• Cena za služby

Náš tým

Chcete poznat náš tým Centra denních služeb?

 

V DUZE máme specializovaný tým, který Vám se vším ochotně pomůže a poradí.

Spojte se s námi!

Zaujali jsme Vás a chcete se stát naším klientem? Máte další otázky? Kontaktujte nás a domluvte si schůzku s naší sociální pracovnicí.

T. 734 757 213

nebo vyplňte tento jednoduchý formulář, a my se s Vámi spojíme:

Chráněné bydlení

 

Chráněné bydlení (CHB) je pobytová služba, ve které nabízíme klientům možnost prožít svůj život způsobem co nejvíce podobným životu ostatních lidí. Naše byty jsou rozmístěny v běžné zástavbě po celé Praze a jsou obývány jedním, dvěma nebo třemi klienty, přičemž každý jednotlivec či partnerský pár má svůj vlastní pokoj. Respektujeme soukromí každého obyvatele. Klienti mají možnost žít v chráněném bydlení Společnosti DUHA libovolně dlouho a mohou zde mít i trvalé bydliště. Z důvodu poskytování služby co nejvíce na míru a přizpůsobení se rozdílným potřebám jednotlivých klientů, nabízíme v našich bytech různé varianty rozsahu asistenčních služeb.

Poslání a zásady služby CHB

Naším posláním je umožnit dospělým lidem s mentálním znevýhodněním žít v bytech v různých částech Prahy a podporovat je podle jejich individuálních potřeb, aby mohli podle svých schopností a možností přebírat zodpovědnost za svoji domácnost a svůj život.

 

Věříme, že život každého člověka představuje unikátní hodnotu a že lidé s mentálním znevýhodněním by měli mít stejně jako všichni lidé osobní svobodu při usilování o splnění svých přání a zaujetí vlastního místa ve světě.

 

Proto se při práci s klienty držíme těchto zásad:

 

• Ke každému klientovi přistupovat individuálně

• Nabízet možnost volby a sebeurčení

• Nabízet možnost rozhodování se o vlastní budoucnosti

• Zachovávat rovnocenný přístup ke klientům

• Při spolupráci s klientem aplikovat systemický přístup

• Spolupracovat v rámci týmu asistentů

• Přizpůsobit služby klientům v seniorském věku

• Zachovávat tradici organizace

Komu je služba určena a jaké jsou její cíle

Klienty chráněného bydlení jsou dospělí lidé s mentálním znevýhodněním. Ti se v našich službách nacházejí v různých situacích. Jsou to situace, kdy:

 

1. Klient žije v chráněném bytě s podporou asistenta. Cíle:

 

• Dojednat s klientem potřebnou míru podpory a spolupráce se službou, např. způsob a rozsah jeho zapojení do péče o domácnost, a pravidelně s ním tuto spolupráci hodnotit.

• Podpořit klienta při hledání či docházení do zaměstnání a v aktivním trávení volného času.

 

2. Klient se o sebe ve velké míře dokáže postarat sám a chce zkusit žít samostatně. Cíle:

 

• Pomoci klientovi při rozhodování o přechodu do samostatného života. • Pomoci klientovi zprostředkovat návaznou službu, bude-li potřeba.

 

3. Klient v seniorském věku zůstává v chráněném bytě do konce života. Cíle:

 

• Zajistit potřebné návazné služby pro seniory v chráněném bytě (pečovatelská služba, domácí péče, domácí hospic).

• Uzpůsobit podmínky bytu pro život seniora.

• Přizpůsobit míru podpory týmu asistentů tak, aby senior mohl v chráněném bytě dožít.

 

Mapa chráněných bytů v Praze

Cena za služby

 

Využívání služby Chráněné bydlení je ze zákona hrazeno, platba obsahuje 3 složky:

 

• Poskytnutí ubytování max. 260,- Kč/den.

• Poskytnutí stravy 180 Kč a pomoc s přípravou stravy 40,- Kč/den.

• Úkony služby 135,- Kč/hod podle skutečné výše čerpaných služeb.

Pro zájemce

Chcete vědět více? Stáhněte si informace pro zájemce.

 

• Co se stane dál?

• Co se bude dít na schůzce?

• Jak to může dopadnout?

• Cena za služby

Náš tým

Chcete poznat náš tým Chráněného bydlení?

 

V DUZE máme specializovaný tým, který Vám se vším ochotně pomůže a poradí.

 

Spojte se s námi!

Zaujali jsme Vás a chcete se stát naším klientem? Máte další otázky? Kontaktujte nás a domluvte si schůzku s naší sociální pracovnicí.

T. 286 592 971

nebo vyplňte tento jednoduchý formulář, a my se s Vámi spojíme:

 

Podpora samostatného bydlení

 

Podpora samostatného bydlení (PSB) je terénní služba. Nabízí šanci dospělým lidem s mentálním znevýhodněním, kteří mají zajištěné vlastní bydlení, zůstat ve svém prostředí a s pomocí pracovníků služby zvládat každodenní péči o sebe i svou domácnost. Během pravidelných návštěv u klienta doma pracujeme souvisle na nabytí co nejvyšší míry jeho samostatnosti v osobních záležitostech, zároveň nabízíme klientům společnost, doprovody a podporu při jednání s institucemi či lékaři.

Poslání a zásady služby PSB

Posláním služby Podpora samostatného bydlení je pomáhat dospělým lidem s mentálním znevýhodněním žít v běžném prostředí a zvládat nároky samostatného bydlení dle individuálních potřeb a zájmů.

 

Věříme, že život každého člověka představuje unikátní hodnotu a že lidé s mentálním znevýhodněním by měli mít stejně jako všichni lidé osobní svobodu při usilování o splnění svých přání a zaujetí vlastního místa ve světě.

 

Proto se při práci s klienty držíme těchto zásad:

 

• Ke každému klientovi přistupovat individuálně

• Nabízet možnost volby a sebeurčení

• Nabízet možnost rozhodování se o vlastní budoucnosti

• Zachovávat rovnocenný přístup ke klientům

• Při spolupráci s klientem aplikovat systemický přístup

• Spolupracovat v rámci týmu asistentů

• Přizpůsobit služby klientům v seniorském věku

• Zachovávat tradici organizace

Komu je služba určena a jaké jsou její cíle

Klienty našich služeb jsou dospělí lidé s mentálním znevýhodněním, kteří mají zajištěno vlastní bydlení na území Prahy, ať už sami nebo sdílí domácnost s někým dalším, a bez dlouhodobé a pravidelné pomoci druhého člověka nemohou žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky bez mentálního znevýhodnění.

 

Cíle služby:

 

• Provozováním této služby chceme přispět k maximální integraci dospělých osob s mentálním znevýhodněním do společnosti, a to při zachování jejich současného stylu života i při setrvání ve vlastním prostředí.

• Při pravidelném poskytování služby Podpora samostatného bydlení pracovat s klienty na budování samostatnosti v různých životních oblastech.

• Poskytnout dostatek informací klientům (a jejich blízkým) pro rozhodnutí k samostatnému životu.

• Podpořit klienty při rozhodování o vlastním životě a při spolupráci (případně nespolupráci) s jejich rodinou.

• Podporovat vzájemnou komunikaci a interakci klienta s jeho okolím – sousedy, prodavači apod.

• Rozšiřovat tým a kapacitu služby PSB, aby byla dostupná většímu počtu klientů (závisí na výši dotací).

Cena za služby

 

Za asistenci klient služby Podpora samostatného bydlení platí 100,- Kč/hod podle skutečné výše čerpaných služeb za daný měsíc.

 

V případně nedostatečné výše příspěvku na péči je možné podat Žádost o slevu na poskytování služeb PSB.

Pro zájemce

Chcete vědět více? Stáhněte si informace pro zájemce.

 

• Co se stane dál?

• Co se bude dít na schůzce?

• Jak to může dopadnout?

• Cena za služby

Náš tým

Chcete poznat náš tým Podpory samostatného bydlení?

 

V DUZE máme specializovaný tým, který Vám se vším ochotně pomůže a poradí.

 

Spojte se s námi!

Zaujali jsme Vás a chcete se stát naším klientem? Máte další otázky? Kontaktujte nás a domluvte si schůzku s naší sociální pracovnicí.

T. 286 592 971

nebo vyplňte tento jednoduchý formulář, a my se s Vámi spojíme: