Naše služby

Společnost DUHA poskytuje celkem tři sociální služby, při jejichž využívání může dospělý člověk s mentálním znevýhodněním dostávat takovou podporu, aby mohl vést život, který se co nejvíce podobá životu ostatních dospělých lidí.

Ambulantní služba Centrum denních služeb se dokáže postarat o náplň jeho dne, pobytová služba Chráněné bydlení mu může nabídnout nový domov, terénní služba Podpora samostatného bydlení mu umožní žít ve svém. V rámci svých aktivit se Společnost DUHA také snaží pozitivně ovlivňovat společenské prostředí a smýšlení veřejnosti.

Centrum denních služeb

Ambulantní službu Centrum denních služeb (CDS) poskytujeme ve dvou lokalitách v Praze. CDS Nová DUHA je na Černém Mostě, CDS Galerie DUHOVKA ve Vysočanech. Klienti zde mohou aktivně trávit den a užít si společnost. Programy CDS jsou sestaveny tak, aby byly pestré, vyhovovaly co nejširšímu spektru osob a nabízely širokou paletu možností. Klient si může sestavit svůj týdenní harmonogram přesně tak, jak mu vyhovuje – při domlouvání zakázky může kombinovat obě centra i různé místnosti, v odpoledních hodinách může docházet na zájmové kluby.

Poslání a zásady služby CDS

Posláním Centra denních služeb Společnosti DUHA je podporovat dospělé lidi s mentálním znevýhodněním v jejich samostatnosti. Širokou nabídkou aktivit a tvořivých činností klienty podporujeme v seberealizaci, ale také ve zvládání nároků běžného života. Služby jsou poskytovány v kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Při práci s klienty se držíme těchto zásad:

• Umožnit klientovi vybrat si z různorodé nabídky činností
• Podporovat klienty pouze v tom, co potřebují
• Podporovat klienty při přechodu na jiný druh služby či do práce
• Jednat s našimi klienty jako s dospělými lidmi a rovnocennými partnery

Komu je služba určena a jaké jsou její cíle

Klienty našich služeb jsou dospělí lidé s mentálním znevýhodněním, kteří potřebují podporu v různých oblastech života.

Dlouhodobé cíle služby:

• Vytvářet program a aktivity CDS podle aktuálních potřeb, přání a možností klientů.
• Nabízet klientům činnosti, které umožňují získávání, rozvíjení a udržování dovedností pro každodenní život podle individuálních potřeb a schopností (vaření, pečení, nákup, cestování, úklid, domácí práce, péče o svoji osobu, práce s internetem, hospodaření s penězi, komunikace s okolím apod.). Přizpůsobování se realitě, aktuálnímu životu ve společnosti – př. pandemie.
• Nabízet klientům tvořivé a aktivizační činnosti vedoucí k prožitku seberealizace a smysluplného trávení času.
• Nabízet klientům kontakt s přirozeným sociálním prostředím v rámci domluvených aktivit (návštěva knihovny, setkání sousedů, obědy v restauraci apod.).
• Nabízet klientům rozvoj podle jejich zájmu a možností a získávání znalostí (v oblasti lidských práv, zdraví, bezpečnosti, společensko-kulturní, partnerství a vztahů).
• Nabízet klientům podporu při vlastním rozhodování a v přijímání vlastní zodpovědnosti za svůj osobní i pracovní život (prožití celého procesu činnosti: příprava – realizace – výsledek – dokončení – zhodnocení).

Centrum denních služeb

Nová DUHA

Nová DUHA disponuje čtyřmi tematicky zaměřenými místnostmi pro tvoření, ale i nácvik praktických činností. Klient si může vybrat, kterou místnost bude navštěvovat. Může trávit každý den v týdnu jinde nebo docházet stabilně do jedné místnosti.

• Dřevomístnost nabízí aktivity spojené nejen s prací se dřevem, překližkou a kartonem – vrtání, broušení, dlabání, natírání či lakování, ale také výrobu košíků či pletení paracordových náramků.

Keramická místnost je plně vybavena pro veškerou činnost spojenou s výrobou keramiky. Je zde hrnčířský kruh i pec na vypalování, klienti se mohou učit tvořit výrobky samostatně nebo se jen podílet na výrobě.

Výtvarná místnost se zaměřuje na výrobky dle ročního období a tradičních svátků – adventní věnce, velikonoční a jarní dekorace, ale i na malování na plátno či hedvábí, koláže, práci s papírem, a ruční práce – háčkování, pletení.

Pekárna je prostorem, kde se klienti učí nejen péct, ale i vařit a připravovat studené občerstvení. Oblíbené je pečení dortů, zákusků i cukroví, stejně jako příprava teplých jídel či salátů nebo výroba domácích nudlí do polévky.

V Nové DUZE nabízíme také mnoho aktivizačních a vzdělávacích činností jako je péče o sebe, sportovní aktivity, výlety, procházky, plavání, trénink paměti, arteterapie, a jiné. Klientům je pravidelně zprostředkován kontakt se společenským prostředím. Každý den docházíme na obědy do nedaleké restaurace a také pravidelně pořádáme návštěvy kulturních akcí (výstavy, divadla apod.)

• Samostatnou součástí programu CDS Nová DUHA jsou odpolední kluby, kde mohou klienti ještě více individuálně trénovat dovednosti, které povedou k rozvoji jejich samostatnosti. Nabídka odpoledních klubů se mění dle aktuálních potřeb klientů, aktuálně realizujeme tyto kluby:
• Keramika
• Sportovní odpoledne
• Vaření/Pečení
• Práce na počítači
• Společenské odpoledne

CDS Nová DUHA
Náměstí Plukovníka Vlčka 696, Praha 14 – Černý Most

Po – Pá, 07:30 — 16:00
V provozu každý všední den

08:00 — 14:00
Stálý program

14:00 — 16:00
Volitelné zájmové kluby

Centrum denních služeb

Galerie DUHOVKA

Galerie DUHOVKA je malou uměleckou oázou. Převažují zde tvořivé aktivity, ale prostor je i pro praktické nácviky, aktivizaci a vzdělávání.

• Při tvoření se pracuje s různými materiály, nejčastěji s korálky, drátky a barvami. Vznikají zde krásné šperky, jako jsou náramky, náušnice, náhrdelníky a brože. Klienti mohou malovat na mnoho způsobů – na plátno, hrníčky, tašky, šátky nebo vyrábět dekorační a dárkové předměty – mýdla, lapače snů, vánoční ozdoby nebo svícny.

• Praktické dovednosti se klienti učí při přípravě svačin, počítání peněz a nakupování. Mohou zde také nacvičit postup při praní a žehlení, mytí nádobí nebo si vyzkoušet práci na počítači.

• Klientům v programu nabízíme také aktivizační činnosti jako je cvičení na židlích, procházky, návštěvy kaváren či kina a velmi oblíbenou arteterapii a canisterapii.

• Samostatnou součástí programu Galerie DUHOVKA jsou odpolední kluby, kde mohou klienti ještě více individuálně trénovat dovednosti, které povedou k rozvoji jejich samostatnosti. Nabídka odpoledních klubů se mění dle aktuálních potřeb klientů, aktuálně realizujeme tyto kluby:

• Malování – arteterapie
• Společenské odpoledne
• Vaření a pečení
• Práce na PC
• Tvoření s hudbou

CDS Galerie DUHOVKA
Staromlýnská 577/4, Praha 9 – Vysočany

Po – Pá, 07:30 — 16:00
V provozu každý všední den

08:00 — 14:00
Stálý program

14:00 — 16:00
Volitelné zájmové kluby

Cena za služby

Služby Centra denních služeb jsou ze zákona hrazené.

Cena služby je 80,- Kč za hodinu.
Pro klienty, kteří využívají další službu Společnosti DUHA, je cena snížena na 40,- Kč za hodinu.

Spojte se s námi!

Zaujali jsme Vás a chcete se stát klientem naší služby? Máte další otázky? V DUZE máme tým, který Vám ochotně pomůže a poradí, domluvte si schůzku se sociální pracovnicí.

Chráněné bydlení

Chráněné bydlení (CHB) je pobytová služba, ve které nabízíme klientům možnost prožít svůj život způsobem co nejvíce podobným životu ostatních lidí. Naše byty jsou rozmístěny v běžné zástavbě po celé Praze a jsou obývány jedním, dvěma nebo třemi klienty, přičemž každý jednotlivec či partnerský pár má svůj vlastní pokoj. Respektujeme soukromí každého obyvatele. Klienti mají možnost žít v chráněném bydlení Společnosti DUHA libovolně dlouho a mohou zde mít i trvalé bydliště. Z důvodu poskytování služby co nejvíce na míru a přizpůsobení se rozdílným potřebám jednotlivých klientů, nabízíme v našich bytech různé varianty rozsahu asistenčních služeb.

Poslání a zásady služby CHB

Naším posláním je umožnit dospělým lidem s mentálním znevýhodněním žít v bytech v různých částech Prahy a podporovat je podle jejich individuálních potřeb, aby mohli podle svých schopností a možností přebírat zodpovědnost za svoji domácnost a svůj život.

Věříme, že život každého člověka představuje unikátní hodnotu a že lidé s mentálním znevýhodněním by měli mít stejně jako všichni lidé osobní svobodu při usilování o splnění svých přání a zaujetí vlastního místa ve světě.

Proto se při práci s klienty držíme těchto zásad:

• Ke každému klientovi přistupovat individuálně
• Nabízet možnost volby a sebeurčení
• Nabízet možnost rozhodování se o vlastní budoucnosti
• Zachovávat rovnocenný přístup ke klientům
• Při spolupráci s klientem aplikovat systemický přístup
• Spolupracovat v rámci týmu asistentů
• Přizpůsobit služby klientům v seniorském věku
• Zachovávat tradici organizace

Komu je služba určena a jaké jsou její cíle
Klienty chráněného bydlení jsou dospělí lidé s mentálním znevýhodněním. Ti se v našich službách nacházejí v různých situacích. Jsou to situace, kdy:

1. Klient žije v chráněném bytě s podporou asistenta. Cíle:

• Dojednat s klientem potřebnou míru podpory a spolupráce se službou, např. způsob a rozsah jeho zapojení do péče o domácnost, a pravidelně s ním tuto spolupráci hodnotit.
• Podpořit klienta při hledání či docházení do zaměstnání a v aktivním trávení volného času.

2. Klient se o sebe ve velké míře dokáže postarat sám a chce zkusit žít samostatně. Cíle:

• Pomoci klientovi při rozhodování o přechodu do samostatného života. • Pomoci klientovi zprostředkovat návaznou službu, bude-li potřeba.

3. Klient v seniorském věku zůstává v chráněném bytě do konce života. Cíle:

• Zajistit potřebné návazné služby pro seniory v chráněném bytě (pečovatelská služba, domácí péče, domácí hospic).
• Uzpůsobit podmínky bytu pro život seniora.
• Přizpůsobit míru podpory týmu asistentů tak, aby senior mohl v chráněném bytě dožít.

Mapa chráněných bytů v Praze
Cena za služby
Využívání služby Chráněné bydlení je ze zákona hrazeno, platba obsahuje 3 složky:

• Poskytnutí ubytování max. 260,- Kč/den.
• Poskytnutí stravy 180 Kč a pomoc s přípravou stravy 40,- Kč/den.
• Úkony služby 135,- Kč/hod podle skutečné výše čerpaných služeb.

Spojte se s námi!

Zaujali jsme Vás a chcete se stát klientem naší služby? Máte další otázky? V DUZE máme tým, který Vám ochotně pomůže a poradí, domluvte si schůzku se sociální pracovnicí.

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení (PSB) je terénní služba. Nabízí šanci dospělým lidem s mentálním znevýhodněním, kteří mají zajištěné vlastní bydlení, zůstat ve svém prostředí a s pomocí pracovníků služby zvládat každodenní péči o sebe i svou domácnost. Během pravidelných návštěv u klienta doma pracujeme souvisle na nabytí co nejvyšší míry jeho samostatnosti v osobních záležitostech, zároveň nabízíme klientům společnost, doprovody a podporu při jednání s institucemi či lékaři.
Poslání a zásady služby PSB

Posláním služby Podpora samostatného bydlení je pomáhat dospělým lidem s mentálním znevýhodněním žít v běžném prostředí a zvládat nároky samostatného bydlení dle individuálních potřeb a zájmů.

Věříme, že život každého člověka představuje unikátní hodnotu a že lidé s mentálním znevýhodněním by měli mít stejně jako všichni lidé osobní svobodu při usilování o splnění svých přání a zaujetí vlastního místa ve světě.

Proto se při práci s klienty držíme těchto zásad:

• Ke každému klientovi přistupovat individuálně
• Nabízet možnost volby a sebeurčení
• Nabízet možnost rozhodování se o vlastní budoucnosti
• Zachovávat rovnocenný přístup ke klientům
• Při spolupráci s klientem aplikovat systemický přístup
• Spolupracovat v rámci týmu asistentů
• Přizpůsobit služby klientům v seniorském věku
• Zachovávat tradici organizace

Komu je služba určena a jaké jsou její cíle
Klienty našich služeb jsou dospělí lidé s mentálním znevýhodněním, kteří mají zajištěno vlastní bydlení na území Prahy, ať už sami nebo sdílí domácnost s někým dalším, a bez dlouhodobé a pravidelné pomoci druhého člověka nemohou žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky bez mentálního znevýhodnění.

Cíle služby:

• Provozováním této služby chceme přispět k maximální integraci dospělých osob s mentálním znevýhodněním do společnosti, a to při zachování jejich současného stylu života i při setrvání ve vlastním prostředí.
• Při pravidelném poskytování služby Podpora samostatného bydlení pracovat s klienty na budování samostatnosti v různých životních oblastech.
• Poskytnout dostatek informací klientům (a jejich blízkým) pro rozhodnutí k samostatnému životu.
• Podpořit klienty při rozhodování o vlastním životě a při spolupráci (případně nespolupráci) s jejich rodinou.
• Podporovat vzájemnou komunikaci a interakci klienta s jeho okolím – sousedy, prodavači apod.
• Rozšiřovat tým a kapacitu služby PSB, aby byla dostupná většímu počtu klientů (závisí na výši dotací).

Cena za služby

Za asistenci klient služby Podpora samostatného bydlení platí 100,- Kč/hod podle skutečné výše čerpaných služeb za daný měsíc.

V případně nedostatečné výše příspěvku na péči je možné podat Žádost o slevu na poskytování služeb PSB.

Spojte se s námi!

Zaujali jsme Vás a chcete se stát klientem naší služby? Máte další otázky? V DUZE máme tým, který Vám ochotně pomůže a poradí, domluvte si schůzku se sociální pracovnicí.