Snadný text

V této části najdete důležité informace o našich službách – Informace jsou napsány jednoduše, srozumitelně nebo jsou doplněny obrázky pro vysvětlení a snadné pochopení obsahu.

Kdo je Společnost DUHA

Jsme nezisková organizace a poskytujeme dospělým lidem s mentálním znevýhodněním tři sociální služby. Podporujeme dospělé lidi s mentálním znevýhodněním, aby mohli žít podobný život jako ostatní dospělí lidé.

NAŠE SLUŽBY

Ambulantní služba Centrum denních služeb > můžu zde trávit den
Pobytová služeb Chráněné bydlení > nabízí mi nový domov
Terénní služba Podpora samostatného bydlení > pomáhá mi žít doma

NAŠE POSLÁNÍ

Posláním Společnosti DUHA je spolupracovat s dospělými lidmi s mentálním znevýhodněním na rozšíření jejich možností v různých oblastech – bydlení, práce a vzdělávání, volný čas a zábava, vztahy a život ve společnosti.

Bydlení

Mám možnost bydlet v bytě v Praze.

Můžu pečovat o vlastní domácnost.

Práce a vzdělávání

Můžu trávit den aktivně.

Můžu se učit dovednostem potřebným pro každodenní život.

Můžu si najít zaměstnání.

Volný čas a zábava

Můžu trávit svůj volný čas podle svých zájmů jako ostatní obyvatelé Prahy.

Přátelé, rodina, vztahy

Můžu navazovat a prožívat vztahy s blízkými lidmi.

Život ve společnosti

Můžu využívat služby a kulturní akce pro veřejnost.

Můžu navazovat běžné sousedské vztahy.

Můžu uplatnit své volební právo.

CO JE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB

Centrum denních služeb Společnosti DUHA je denní centrum, kde můžu aktivně trávit svůj volný čas a užít si společnost druhých lidí.

Co mi Centrum denních služeb nabízí?

Učení se novým dovednostem

Tvůrčí
činnosti

Setkávání
se s přáteli

Kulturní
akce

Sportování
a výlety

Chcete vědět více?

Další informace najdete v letáku

CO JE CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Chráněné bydlení Společnosti DUHA je pobytová služba, která mi umožní bydlet v běžném bytě v Praze s podporou asistenta.

Co budu v Chráněném bydlení dělat?

Pečovat o svoji
domácnost

Připravovat
si jídlo

Setkávat se
s přáteli

Trávit volný čas
podle svých zájmů

Využívat běžné
služby v okolí

Chcete vědět více?

Další informace najdete v letáku

CO JE PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

Podpora samostatného bydlení Společnosti DUHA je terénní služba, která mi pomůže zůstat doma a zvládat péči o sebe i o svoji domácnost.

Co mi Podpora samostatného bydlení nabízí?

Pravidelnou pomoc
asistenta

Pomoc asistenta
u mě doma

Doprovod, kam
potřebuji

Pomoc s péčí o moji
domácnost a osobní záležitosti

Podporu při 
rozhodování nebo s komunikací

Chcete vědět více?

Další informace najdete v letáku