Snadný text

V této části najdete důležité informace o našich službách –
Centru denních služeb, Chráněném bydlení a Podpoře samostatného bydlení. Informace jsou napsány jednoduše, srozumitelně nebo jsou doplněny obrázky pro vysvětlení a snadné pochopení obsahu.

 

 

Centrum denních služeb

Chráněné bydlení

Podpora samostatného bydlení