Vážíme si dlouholeté podpory Nadačního fondu Abakus

Finanční příspěvek Nadačního fondu Abakus  jsme využili k pokrytí rozdílu mezi náklady na chod organizace a prostředky, které jsme byli schopni získat z dotací a grantů Magistrátu hlavního města Prahy, dotací od MPSV, od soukromých dárců či z úhrad od klientů. Podpořili jsme dvě ze tří našich služeb – Centrum denních služeb a Podporu samostatného bydlení. Část prostředků jsme využili i rozvoj fundraisingu a PR, bez kterého se Společnost DUHA neobejde a na vzdělávání našich zaměstnanců.

 

Toto je náš vzkaz všem, kteří tvoří NF Abakus:

 

„Děkujeme za dlouhodobou podporu NF Abakus. Děkujeme Vám za jistotu, kterou nám dáváte svým zájmem o Společnost DUHA. Děkujeme za veškerou aktivitu, kterou NF Abakus vyvíjíte a kterou posouváte oblast podpory znevýhodněných spoluobčanů dopředu.“

 

I díky NF Abakus se můžeme dívat na radostně laděné fotografie ze života Společnosti DUHA.