Události - 19. 1. 2024

Když se řekne koordinátor ve Společnosti DUHA

Všechny Události

Pokud jste někdy přemýšleli nad tím, jaká je práce koordinátora v sociálních službách, měli jste mnoho otázek a nedostávalo se vám odpovědí, tak tento článek vám je zodpoví. Vyzpovídali jsme vedoucí našich služeb Chráněné bydlení, Podpora samostatného bydlení, kde má pozice KOO, jak sami koordinátoři někdy pozici zkráceně nazývají, už tradici. Nově se tato pozice utváří i v Centru denních služeb.

 

 

Jestli po přečtení článku ucítíte v kostech, že to je práce přesně pro vás, tak se podívejte do sekce Kariéra. Třeba je právě v týmech volné místo.

 

 

Služby Chráněné bydlení (CHB) i Podpora samostatného (PSB) se bez koordinátorů neobejdou. Musí to být rození organizátoři s velkou dávkou zodpovědnosti. Vedoucí PSB Markéta Pelzová popisuje roli koordinátora jasně – „V naší službě je koordinátor ten, kdo zodpovídá za chod služby od jejího plánování až po starost o potřeby týmu a klientů. Je to moje pravá ruka a spojka s terénem, do kterého se my, vedoucí, tak často nedostáváme. Je proto nasnadě, že KOO by měl být někdo praktický, aby všichni věděli, co mají dělat, a zároveň empatický, aby vyhmátl důležitá témata, kterým se následně můžeme jako služba metodicky věnovat a díky kterým zkvalitňujeme naše služby i pracovní prostředí.“

 

 

Detailně se k tomu vyjadřuje i pravá ruka Markéty Pelzové, koordinátorka PSB Lucie Pátková. „Moje práce je každý den trochu o něčem jiném, a právě to mám na ní ráda. Když bych měla vyjmenovat, co obnáší má práce, tak by se jednalo o zajištění chodu služby, tzn. práce s rozpisem, řešení požadavků a změn přicházejících ze strany klientů, či asistentů. Což je určitě poměrně důležitá součást mé práce. Ale má každodenní práce je i o předávání informací, ať už směrem k týmu, klientům, nebo nadřízeným, o řešení nenadálých situací. Patří do ní i běžná administrativa a v neposlední řadě také přímá práce s klienty. Ale když se nad tím zamyslím, tak ať už jsem v terénu, nebo v kanceláři, má každodenní práce je vždy o tom, abych měla přehled, co se v naší službě aktuálně děje. Moje práce tedy spočívá hlavně v komunikaci s klienty, s jejich rodinami nebo opatrovníky a s týmem asistentů a mými nadřízenými. Celkový přehled, komunikace a práce s informacemi je tedy to hlavní, co bych nazvala esencí mé každodenní práce.“

 

 

Zajímá mě, jak si Lucie představovala funkci, když do ní nastupovala a jestli ji něco překvapilo.  „Na pozici KOO jsem nastupovala po mé skoro tříleté praxi na pozici asistenta. A proto jsem zhruba měla představu, co tato práce bude obnášet. Ale i tak mně po mém nástupu překvapilo hlavně to, že jsem se najednou ocitla v jiné pozici v rámci zaběhnutého týmu. Stále jsem překvapená, jak zajímavé, ale zároveň i trochu složité je vedení týmu. Slovem složité, ale nemyslím těžké nebo stresující, spíše to, že je stále se, co nového se učit…“ A co jí na z pestré přehlídky činností KOO nejvíce baví? „Myslím, že je pro mě, stále nejzajímavější práce s klienty,“ dodává Lucie.

 

 

Kateřina Rozkopalová, vedoucí CHB pak vidí práci koordinátora následovně. „Je to rozhodně zajímavá, různorodá práce. Člověk se při ní má možnost naučit spoustu věcí. Naučí se krizový management, rychlé a praktické řešení krizových situací, pozná spoustu zajímavých lidí, to vše může být přínosem pro rozvoj kariérní stránky člověka na pozici KOO, ale jsou to často dovednosti, které zužitkuje i v osobním životě. Dále se naučí time management, protože bez toho to prostě nejde. Je to práce, která spojuje vedení týmu i samotnou práci s klienty, tedy nikdy není nuda. Určitě to není o sezení na jednom místě. Pozice KOO nabízí možnost mít vliv na zkvalitnění života lidí s mentálním znevýhodněním, na změnu vnímání dospělých lidí s mentálním znevýhodněním u veřejnosti (v případě návštěv lékaře, úřadů, apod.). Hledání nových řešení v situacích, ve kterých potřebuje klient podporu. V neposlední řadě je u této práce možnost poznání sám sebe, svých osobních hranic. Celkově je to výzva, v dobrém!“ uzavírá s úsměvem Kateřina.

 

 

I koordinátorky Chráněného bydlení Hany Probstové jsem se zeptala, co je esencí její práce. „Koordinátor v první řadě zajišťuje každodenní chod svého týmu v oblasti organizační – to jsou služby samotné, definování a dodržování jejich náplně, případně podpora asistentů na službách, jakmile vzniknou nějaké problémy či nejasnosti, metodická podpora. Stěžejní součástí práce je také komunikace na horizontální i vertikální úrovni v CHB – koordinátor je zprostředkovatelem informací například od klientů k organizaci, od vedení organizace k týmu asistentů apod. Důležitá je ale i komunikace s institucemi následných služeb, opatrovníky a rodinami klientů,“ upřesňuje Hana.

 

 

 V tuto chvíli už máte asi přesnější představu o koordinátorech a jejich práci. Je jisté, že v obou službách (CHB i PSB) je koordinátor „srdcem týmu“. Tedy tím, kdo plánuje a vše důležité komunikuje napříč týmem, zároveň reprezentuje Společnost DUHA i mimo vlastní organizaci.

 

 

Lucie Pátková i Hana Probstová využily zkušenosti z práce ve Společnosti DUHA na jiných pozicích. Lucie pracovala jako asistentka v PSB a Hana znala dobře roli asistenta v CDS.

 

„Před svým nástupem na tuto pozici jsem pracovala čtyři roky v CDS na dřevomístnosti. Naše klienty jsem tedy dobře znala a chtěla jsem rozšířit svou práci s nimi o rovinu CHB. Zkušenosti s vedením týmu jsem měla z dob studií, kdy jsme s kolegyní vedly nízkoprahový klub pro romskou komunitu na Smíchově.“  A překvapilo ji něco v nové pozici?„Nemůžu říct, že zrovna překvapilo, ale spíš na mě nečekaně dolehla obtížnost vedení týmu, ve kterém se pracovníci prakticky nepotkávají (kromě pravidelných porad a některých školení). Věnuji této oblasti hodně času, protože si myslím, že je to zásadní investice v naší týmové práci,“ říká Hana Probstová.

 

 

Co Hanu na její práci nejvíce těší? „Je pro mě úžasné smět provázet naše klienty životem i v prostředí velmi důvěrném – v jejich běžných domácích starostech, v mezilidských vztazích, zdravotních nesnázích, v jejich každodenních těžkostech i vítězstvích. Těší mě tvůrčí spolupráce s kolegy jak v týmu asistentů, tak v týmu vedení CHB. A pak jsou každodenní drobné úspěchy, ať už v klientské rovině (a skoro každý den se podaří něco jedinečného), nebo na poli organizačním (na službu se nakonec skutečně zdařilo sehnat zástup).“

 

 

Každá práce má i svá úskalí, a tak se na ně ptám obou koordinátorek. Jaké překážky musí překonávat? „Z praktického hlediska jsou asi nejtíživější výpadky služeb, kdy někdo z kolegů onemocní nebo dokonce musí z vážných důvodů z práce odejít. Obvykle tvrdím, že řešitelné je vždycky všechno… Pro moji psychiku jsou ale nejtíživější ty situace, kdy je koordinátor opravdu bezmocný – a to jsou třeba závažné změny zdravotního stavu jak klientů, tak kolegů. To je ale bohužel běžnou součástí života každého z nás,“ říká Hana.

 

Lucie doplňuje: „Jako největší problém v poslední době vnímám nedostatečné personální zajištění služby a to proto, že se nám, bohužel nepodařilo, obsadit pozice asistentů v dostatečné míře. Z toho potom vznikají problémy s přetížeností asistentů a únavou celého týmu. Obnáší to i to, že asistenti, zejména ti nový, nemají podporu na takové úrovni, která by byla optimální – například při zaučování. Vnímám to, ale tak, že zajištění kvalitního personálu se dotýká sociálních služeb jako takových.“

 

 

A abychom nekončili tou náročnou stránkou profese koordinátora, ptám se, čím by přesvědčovala případné adepty na pozici KOO Hana? „Je to opravdu pestrá práce, která se dá neustále rozvíjet – protože vlastně nikdy nekončí. A samozřejmě smysluplná a naplňující, ale to je dost klišé.“

 

 

A Lucie to krásně uzavírá: „Práce pro nového kolegu by mohla být lákavá, pokud by chtěl mít zajímavou práci, díky níž může pomáhat lidem, kteří o to stojí a podporu v různé míře potřebují. Díky této práci by mohl získat jiný úhel pohledu na lidi, kteří se potýkají s jakýmkoliv hendikepem. Myslím, že by našel práci, která je založena na spolupráci a podpoře spolupracovníků.  A myslím, že i atmosféra v DUZE a přístup organizace k pracovníkům i klientům je přátelská, a to není v dnešní době samozřejmostí.“

 

 

V Centru denních služeb (CDS) má koordinátor trochu odlišnou náplň práce s ohledem na rozdílnost služeb. Jak říká vedoucí Tereza Rybářová, funkce je přesněji nazvána koordinátor programu CDS a adept potřebuje mít také spoustu důležitých vlastností. „Pozice koordinátora je přidaná hodnota celé službě CDS. Směrem ke klientům udržuje a rozvíjí koncept programu CDS a hlídá, aby jakákoliv forma tvorby a činnosti byla prostředkem ke zkompetentňování klientů v jejich každodenních potřebách, rozvoji a samostatnosti. Ideálně by měl koordinátor pohlížet tzv. za okraj služby a koncipovat program CDS tak, aby klienti měli možnost snažit se dosahovat svého maxima a opustit časem službu směrem k samostatnějšímu životu např. na trhu práce. Směrem k asistentům a celému týmu CDS je koordinátor nepostradatelným článkem, který drží koncept programu, je dobrým mediátorem, spolehlivým a naslouchajícím pracovníkem, který umí nejen udržet ale i rozvíjet a napomáhat dobrým vztahům skrze tým asistentů a vedením je citlivý k individuálním potřebám a návrhům asistentů a vedení,“ popisuje tuto pozici v CDS Tereza.

 

 

A Tereza Rybářová (CDS) rovnou doplňuje i jeho klíčové vlastnosti: sociální inteligence na vysoké úrovni, organizační schopnosti, kreativita, odolnost, umění sebereflexe

 

A které vlastnosti samotní koordinátoři považují za klíčové pro dobré uchopení a zvládnutí této pozice?

 

Lucie Pátková (PSB): Komunikativnost, empatie, vstřícnost, kreativita, rozhodnost a organizační schopnosti.

 

Hana Probstová (CHB): Flexibilita, empatie a otevřenost, efektivní komunikace, schopnost rychlého (většinou samostatného) rozhodování, řešení problémů a improvizace, schopnost určité „ptačí perspektivy“ – nadhledu, komplexního pohledu na celou problematiku, odpoutání od každodenních drobných nesnází

 

 

Láká vás práce ve Společnosti DUHA právě na pozici koordinátora služeb? Ověřte si aktuální nabídky volných pozic v sekci Kariéra.

 

Aktuálně je vypsaný inzerát na pozici Koordinátor/ka v Chráněném bydlení. Uzávěrka prodloužena do 8. 2. 2024.

Těšíme se třeba právě na vás.

 

Děkuji všem respondentkám v článku za spolupráci.

 

Mgr. Margita Losová
manažerka pro rozvoj organizace a PR, péče o dárce

Všechny Události