Pro novou spolupráci hledáme odborného konzultanta z oboru gerontopsychiatrie či psychiatrie

Chceme spolupracovat s odborným konzultantem – externistou z oboru gerontopsychiatrie či psychiatrie, ideálně se zaměřením na dospělé lidi s mentálním znevýhodněním. Rádi bychom zahájili konzultace a spolupráci co nejdříve. Proč hledáme možná právě Vás do týmu a co nás vedlo k této poptávce, poodhalila Petra Koláčková, manažerka kvality ve Společnosti DUHA. A co by podle Petry měl mít ideální kandidát? „Pro mě osobně je nejdůležitější lidský přístup konzultanta, naladění se na naše hodnoty a souznění s posláním Společnosti DUHA,“ říká Petra Koláčková. Více se dozvíte v krátkém rozhovoru.

Petro, proč hledáme člověka pro tuto spolupráci? 
Rádi bychom zajistili pracovníkům našich služeb průběžnou odbornou podporu specialistou nebo i více specialisty v oboru gerontopsychiatrie či psychiatrie, ideálně se zaměřením na dospělé lidi s mentálním postižením, a to různorodou formou konzultací – emailem, telefonicky nebo online setkání. Odborný konzultant by edukoval pracovníky jednotlivých týmů o projevech konkrétních onemocnění a o předepsané medikaci a pomáhal pracovníkům nastavit vhodnou formu podpory s cílem udržení nebo zlepšení kvality života našich klientů.

Jak vznikla ve Společnosti DUHA tato potřeba?
V současné době využívá naše služby přibližně 100 klientů, jejichž primární diagnózou je mentální postižení. Zároveň řada našich klientů trpí i přidruženým duševním onemocněním, těchto klientů stále přibývá. Všichni naši klienti s duševním onemocněním jsou v péči svého psychiatra. Z důvodů velkého vytížení však tito lékaři neposkytují konzultace pečujícím osobám. Naši pracovníci často tápou v projevech daného duševního onemocnění, v nastavení správného přístupu ke klientovi, ve způsobu vhodné komunikace, v porozumění nastavené výši medikace u klientů apod. Nejsme v tuto chvíli dostatečně připraveni na profesionální podporu našich klientů s přidruženou psychiatrickou diagnózou. Je to téma, kterému se budeme v tomto roce intenzivně věnovat a připravovat pro pracovníky metodické postupy.

Jak časté budou konzultace, aby si nový kandidát uměl představit alespoň přibližně časové vytížení?
Spolupráci s odborným konzultantem si představujeme formou nepravidelných konzultací emailem, telefonicky, či formou online setkání nebo online vstupu do porady týmu podle aktuálních potřeb pracovníků. Ideální datum zahájení spolupráce je od 1. 6. 2024 a datem ukončení 31. 12. 2024, a dále dle vzájemné dohody.

Jaké budou podmínky spolupráce?
Vzhledem k tomu, že s podobným typem spolupráce nemáme dosud zkušenosti, jsme otevřeni dialogu a společnému hledání oboustranně vyhovujícího nastavení spolupráce. Pro mě osobně je nejdůležitější lidský přístup konzultanta, naladění se na naše hodnoty a souznění s posláním Společnosti DUHA. Aby to byl člověk, který věří, že člověk s mentálním znevýhodněním může žít běžný život v běžném prostředí s podporou asistentů, život s přirozenými riziky, radostmi i starostmi…

Bude finančně ohodnocena? Nebo hledáme dobrovolníka?
Od Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové jsme získali finance právě na vzdělávání a podporu našich pracovníků v této oblasti. Věřím, že si dokážeme nastavit oboustranně vhodné podmínky spolupráce. Nejedná se o trvalý pracovní poměr, formu spolupráce budeme hledat. Četnost bude podle aktuálních potřeb. Za odborné konzultace bychom rádi platili na základě vystavené faktury.

S kým bude nový externí konzultant nejvíce spolupracovat?
Konzultant by komunikoval pouze s vedoucími služeb, tedy celkem se třemi pracovníky, se kterými by si upřesňoval dotaz, zakázku, formu a termín konzultace.

Věřím, že jsme dostatečně poodhalili, koho a proč hledáme a věřím, že se nám podaří správného odborníka najít a posunout o kus dále naši spolupráci s klienty, kteří mají k mentálnímu znevýhodnění přidružené psychické onemocnění. Ve Společnosti DUHA je to velké téma, na které chceme být dobře připraveni.

S dalšími dotazy ke spolupráci se můžete obracet na Mgr. Petru Koláčkovou, manažerku kvality, která na moje dotazy odpovídala. Stručný inzerát k pozici najdete zde.

Margita Losová
manažerka pro rozvoj organizace a PR, péče o dárce