Nadace ČEZ podpořila vzdělávání ve Společnosti DUHA v roce 2023

Díky finanční podpoře Nadace ČEZ mohli pracovníci managementu DUHY rozvíjet to, po čem již dlouho volali, svoje soft skills. Z kurzu odcházeli spokojení pracovníci, obohacení o celou řadu poznatků. Děkujeme za podporu Nadaci ČEZ, že pomáhá touto cestou rozvíjet neziskový sektor.

Ve dnech 11. a 12. října 2023 se všichni naši vedoucí pracovníci – vedoucí služeb, koordinátoři a metodici – sešli na kurzu Manažerských dovedností. Téma kurzu vzešlo přímo od pracovníků, kteří přišli s poptávkou rozvoje měkkých dovedností nezbytných pro vedení týmu. Díky finanční podpoře od Nadace ČEZ jsme mohli začít poptávat ten nejskvělejší kurz – aby byl zážitkový a měl co největší přesah do praxe našich vedoucích. Ze všech nabídek nás nakonec zaujala spolupráce s PaedDr. Olgou Medlíkovou, která si pro naše vedoucí připravila dvoudenní kurz „šitý na míru“ s názvem „Manažerské dovednosti“.

Proč právě kurz Manažerských dovedností?
Naším přáním bylo posílit vedoucí pracovníky v jejich manažerské roli, podpořit je při řízení lidí, delegování úkolů a zvládání náročných situací při vedení týmu. Vlastně jsme je chtěli během dvou dnů naučit vše o manažerských dovednostech, a nedokázali jsme ze šíře záběru tak obsáhlého tématu nic vypustit.
V rámci definování zakázky nám paní Olga pomohla jednotlivé cíle kurzu upřesnit. Dohodly jsme tato stěžejní témata:
Ujasnit si rozdíl mezi vedení a řízením a jejich dopadem na motivaci
Správně delegovat, kontrolovat a rozdělovat úkoly
Zvládnout obtížné situace při práci s kolektivem i jednotlivci

První den kurzu proběhl více formou semináře, zatímco druhý den byl pojatý jako tréninkový workshop. Kurz byl intenzivní, interaktivní, imperativní a velmi incentivní. Probíhal kombinací krátkých teoretických vstupů, testů, skupinových úkolů, diskusí se zpětnou vazbou a samozřejmě trénováním modelových situací s natáčením na video a následným rozborem. Pracovníci se dozvěděli, jaké jsou odlišnosti ve vedení a řízení lidí, co znamená pozice a role manažera, jak ovládat rozhodovací procesy, co je to situační vedení, proč je důležité delegování, co mohou udělat pro posílení týmové spolupráce, či jak mohou posilovat pozitivní motivaci. V tréninkové části si zkoušeli, jak vést manažerský rozhovor, dozvěděli se, jaké mohou vyvstat možné zádrhele a jak je zvládnout.

Všichni účastníci odcházeli z kurzu plní silných dojmů, inspirace a nadšení. Ihned po kurzu jsme věděli, že ve spolupráci s paní Olgou chceme pokračovat. Myslím, že již teď mohu prozradit, že se na obzoru rýsuje první z pokračovacích workshopů.

Mgr. Petra Koláčková
manažerka kvality