Jarní koncerty podpořily Společnost DUHA

Krásné kulturní zážitky se propojily s naší neziskovou organizací, kterou obdarovaly hudbou i finančním darem. Na koncertech se pro Společnost DUHA vybralo 23 598 Kč.

Agentura The Prague Concert Co. (TPCC) se v čele s jejím jednatelem a dlouholetým dárcem Společnosti DUHA sérií pěti jarních koncertů rozhodli podpořit Společnost DUHA. Dobrovolné příspěvky byly od návštěvníků koncertů, převážně členů Koncertního klubu.

První koncert symfonického orchestru Doshisha University Orchestra se konal 5. března 2023 v Rudolfinu. Na vyprodaný koncert obdrželi pozvání zaměstnanci a klienti Společnosti DUHA a s radostí přijali pozvání i její dlouholetí dárci a podporovatelé. Pro Společnost DUHA je vždy radostí, když i naše nezisková organizace může svým podporovatelům nabídnout nějaký „dárek“. A tady bylo milé setkání s dárci zabaleno do krásné hudby a skvělého výkonu mladých japonských umělců.

Johna Tregellase, jednatele agentury The Prague Concert Co., znám mnoho let a pojí nás přátelství, dovolím si tedy v našem rozhovoru zůstat u tykání.

Johne, bylo a je obdarovávání nedílnou součástí Tvého života? Vzpomínáš si, kdy jsi věnoval první dar? A protože jsi Angličan, můžeš mi, prosím, vyzradit, jak je to s darováním neziskovým organizacím tam? Předpokládám, že má ve Velké Británii hlubokou tradici a je tam již pevně zakořeněno.

 Dárcovství, ať už firemní nebo osobní, je sice neodmyslitelnou součástí mého dnešního života, ale nebylo tomu vždycky tak. Jako mladý člověk jsem spíš řešil své vlastní potřeby a dlouho jsem se jako student musel zabývat tím, jak sám vycházet s penězi.

Na svůj první dar si přesně nevzpomenu, ale vím, že velký impuls pro mě přišel před 20 lety, kdy mi onemocněla maminka na rakovinu a během její nemoci a odcházení nás radou a konkrétní pomocí doprovázelo místní hospicové sdružení, které bylo financováno převážně z darů občanů.  Bylo to v době, kdy se naše agentura rozvíjela a prosperovala a uvědomil jsem si, že naše odpovědnost se neomezuje pouze na okruh našich zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů, ale že máme také širší závazek vůči komunitě, ve které působíme. Tehdy se zrodila naše firemní dárcovská politika, ve které pokračujeme dodnes.

Co se týká Velké Británie, tam má dárcovství opravdu dlouhou tradici. V roce 2022 obdržely neziskové organizace dary v úhrnu 10,7 miliard liber (cca 300 miliard korun), což je skutečně hodně. Nemám porovnatelnou statistiku pro ČR, ale můj subjektivní dojem je, že Češi jsou velmi štědří se svými dary neziskovkám, zvlášť v situacích akutní potřeby, jako jsou přírodní katastrofy nebo nynější válečná krize na Ukrajině.  Nevím, do jaké míry je silná tradice pravidelného darování, například na měsíční bázi.  Je to určitě něco, co je pro dobročinné organizace typu Společnosti DUHA důležité, protože to zajišťuje pravidelný příjem, který může být využit na pokrytí provozních nákladů.

Je to tak, pravidelné dárcovství je pro nás nesmírně důležité. Ale významné jsou i takovéto spolupráce. Tedy když někdo na nás myslí a propojí svoji aktivitu s obdarováním neziskové organizace. Kdy se zrodila myšlenka, že propojíš část koncertů, které pořádáte, s neziskovými organizacemi?

Tato tradice je dlouhá minimálně 15 let. Většina našich pražských koncertů je totiž bez vstupného, a proto nám přišlo milé, dávat našim posluchačům příležitost přispívat na dobrou věc, pokud se jim koncert líbil a chtěli by trochu té radosti vracet v podobě drobného daru.  Mnoho našich účinkujících souborů je z USA a z Velké Británie, kde jsou benefiční koncerty na denním pořádku, takže i našim hudebníkům se velmi líbí představa, že svým vystoupením přispějí na činnost místní neziskové organizace.

Další čtyři jarní koncerty se konaly v průběhu celého dubna na rozličných místech Prahy a měly skvělou návštěvnost z řad členů Koncertního klubu. Účinkovala převážně jazzová tělesa z Ameriky.

Johne, návštěvníci koncertů mají možnost přispět na vybranou neziskovou organizaci a na začátku koncertu se také dozvědět krátce o jejím poslání. Mně se to moc líbí, že je touto cestou seznamuješ s důležitou oblastí našeho života. Budete v tom ty a TPCC pokračovat? Ostatně mi přichází na mysl ještě jedna otázka – jak se na výběru neziskové organizace podílejí kolegové z TPCC?

Rozhodně v této tradici hodláme pokračovat, velmi si vážíme našeho přátelského spojení s různými obdivuhodnými a záslužnými neziskovými organizacemi včetně Společnosti DUHA.

Náš tým jde rozhodně příkladem, pokud jde o společenské angažmá, například během covidové pandemie se celá polovina našich zaměstnanců nechala vyškolit Českým červeným křížem a dobrovolničila v domovech důchodců a někteří dokonce v covidových odděleních regionálních nemocnic.  Takže moje přání zapojovat kolegy do různých projektů se společenským rozměrem se setkává se vstřícnou odezvou, a to zahrnuje i možnost nominovat organizace blízké jejich srdcím pro spolupráci s námi, ať už v podobě benefičních koncertů, firemní podpory osobního darování nebo projektů, kde se fyzicky zapojujeme do obecně prospěšných aktivit.  Je to pro nás důležité, protože kolegové mají vědět a cítit, že nám jako agentuře záleží na tom, být odpovědnou firmou a hrát pozitivní roli ve světě kolem nás.

Předávání šeku v kancelářích TPPC, kde chodby zdobí desítky plakátů z koncertů, jsem se zúčastnila s ředitelkou Společnosti DUHA, Michaelou Chromou. Povídání o světě kultury a neziskového sektoru bylo inspirativní. Je krásné, jak to dohromady funguje.

Za Společnost DUHA děkuji mnohokrát, že jste si tentokrát vybrali pro spolupráci nás. A děkuji i za pro nás důležitý finanční dar. Těšíme se na další spolupráci. Ať se agentuře TPCC nadále daří v její činnosti.

 

 

Margita Losová
manažerka rozvoje organizace a PR, péče o dárce