Jak se připravujeme na komunikaci s klienty?

Pomáhá nám vzdělávání. Teď nás můžete v našich záměrech podpořit i Vy.

O potřebě vzdělávání pracovníků ve Společnosti DUHA jsem si tentokrát povídala s koordinátorkami týmů služby Chráněné bydlení – Hankou Probstovou a Ludmilou Rozhoňovou. O tom, proč je vzdělávání potřebné,  jsem se dozvěděla od těch nejpovolanějších. Od těch, které jsou v přímém kontaktu s klienty , a zároveň vedou svůj menší tým asistentů. Potřeb a důvodů, PROČ SE VZDĚLÁVAT JE MNOHO. Posuďte sami. A třeba se na konci rozhovoru rozhodnete, že by bylo fajn podpořit náš projekt VZDĚLÁVÁME SE I PRO NAŠE KLIENTY v programu ČSOB pomáhá regionům 2023.

 Náš rozhovor volně navazuje na povídání s ředitelkou Michaelou Chromou a manažerkou kvality Petrou Koláčkovou. Téma je jasné. Vzdělávání hýbe DUHOU. Jak vidí roli vzdělávání vedení, si přečtete tady.

O VZDĚLÁVÁNÍ S HANKOU PROBSTOVOU

Hanko, svoji kariéru ve Společnosti DUHA jste zahájila na pozici asistentky Centra denních služeb (CDS) a po čtyřech letech jste přešla do služby Chráněné bydlení (CHB) na pozici koordinátorky. Každá pozice asi vyžaduje jiné dovednosti a předpokládám i získání velkého množství informací. Věřím, že kromě Vaší předešlé praxe Vám pomáhá i vzdělávání a výběr vhodných kurzů. Než začneme mluvit o vzdělávání, povězte mi, jak jste přešla z jedné do druhé služby.

Já jsem čtyři roky pracovala v CDS v dřevomístnosti na pozici asistentky a práce mě hodně bavila. Po celou dobu jsem hodně spolupracovala i s kolegy CHB kteří měli naše klienty z CDS. A ta komunikace mě od začátku hodně těšila. Když z CHB odcházela koordinátorka, se kterou jsem úzce spolupracovala, přijala jsem výzvu nastoupit na pozici koordinátorky v CHB. Teď pracuji v týmu obstarávajícím byty, ve kterých žijí klienti, které znám z CDS. Chytla jsem novou inspiraci a znovu je to pro mě tvořivé a inspirativní.

A teď už ke vzdělávání. Před Společností DUHA jste se ve své praxi věnovala i jiným cílovým skupinám, nahlédla jste do oblasti sociální práce na FF UK na katedře, kterou vedla Jiřina Šiklová, pak jste přešla na obor romistika, takže základní vhledy do různých terapeutických směrů, psychologie, a další, máte. Máte na čem stavět. Přesto, vzdělávat by se měl člověk celý život. Nyní pracujete s jinou cílovou skupinou, vedete tým. Jaký význam pro Vás má vzdělávání a jaké kurzy si vybíráte?

O problematice lidí s mentálním znevýhodněním jsem věděla něco ze školy, v praxi jsem se setkala i s prací s autistickými dětmi. První, co mě v DUZE nadchlo, byl respektující přístup ke klientům, to pro mě bylo důležité v jakékoliv práci v sociální oblasti a s jakoukoliv cílovou skupinou.

Je skvělé, že na tom naše organizace staví, tento přístup se mi hodně líbil. A nadchla mě i taková drobnost, že v CDS je knihovnička doporučené odborné literatury, kterou si asistenti mohou půjčit a čerpat informace, vzdělávat se i tímto způsobem.

Moc se mi líbila i úvodní školení v DUZE, např. školení pana Eisnera, dostala jsem v nich celou řadu tipů, jak nastavit hranice, jak zplnomocňovat…z toho čerpám. Je skvělé, že tímto typem školení projdou asistenti při zahájení práce v DUZE, dozvíte se spoustu informací. Pak si vše prožijete a vyzkoušíte v praxi. No a pak by bylo skvělé mít možnost si takový skvělý kurz s tématem souvisejícím s nastavením rolí a hranic asistentů znovu zopakovat, už s novými, vlastními zkušenostmi z praxe. Třeba za další tři roky po nástupu.

Z toho, co říkáte, pro mě jasně vyplývá, že jsou důležitá témata, např. role a hranice, která je vhodné si zopakovat a stále se v nich vzdělávat. Protože s novými osobními zkušenostmi z praxe přichází i potřeba se na věci podívat hlouběji, jinak.

Ano, kromě kurzu Role a hranice byl důležitý i kurz Empowerment. Kurzy jsou důležité i jako prevence vyhoření. Skvělé bylo i školení na téma vyhoření pro pracovníky, kteří jsou už v oboru dlouho. Hodně pracujeme v týmech intervizně, využíváme i supervize, to je pro nás nesmírně důležité.  Právě i jako prevence vyhoření. Líbí se mi, jakým způsobem se v DUZE plánuje vzdělávání. Vedení, konkrétně paní Petra Koláčková a Michaela Chromá, s námi řeší nastavení vzdělávání, probíráme, jaká školení potřebujeme.

Ano, finance na vzdělávání chceme v DUZE využít efektivně. Kurzy na míru a podle reálných potřeb jsou ideální.

Školení, po kterých asistenti volají, se nám vedení snaží zajistit. Jsme rádi, že na důležitost vzdělávání máme stejný názor. Absolvovali jsme i kurz první pomoci, to je důležité i s ohledem na stárnutí našich klientů.

A co Vy konkrétně jste si vybrala za kurzy? Jako dlouholetá pracovnice DUHY si už můžete pro sebe vybrat kurz na míru. Co Vám to dalo, jaké to byly kurzy a zajímá mě i esence, co jste z kurzu mohla hned použít v práci s klienty.

První kurz, který jsem si takto mohla vybírat na míru, byl kurz od Zřetele, který se týkal nenásilné komunikace. Vedla ho paní Mátlová a tento kurz byl pro mě hodně důležitý. Kurz se myslím jmenoval Konstruktivní kritika a komunikace napříč organizací a jsem opravdu ráda, že jsem ho mohla absolvovat. Ve chvíli, kdy jsem se ocitla v pozici koordinátorky, kdy potřebujete dobře komunikovat se svým týmem, zároveň musíte umět předávat dobře informace vedení, tak mi právě téma a dovednost konstruktivní a smysluplné komunikace všemi směry přišla hodně důležitá. Pro koordinátora je to nesmírně důležité.

Rozumím. Komunikujete i s klienty a s rodinnými příslušníky, opatrovníky.

Musíte se naučit i naslouchat a efektivně komunikovat, předávat informace tak, aby vás ostatní opravduslyšeli a vnímali, tím si práci na této pozici opravdu usnadníte. Informace je třeba správně sdělit, a to se dá naučit. Abyste hned na začátku „nezasekala“ komunikační kanál bariérami, které si tam sama naházíte.

A stejná lektorka vedla kurz, na kterém jsem byla nedávno, Sabotéři v naší hlavě, to bylo zase zajímavé. Školení je o tom, jak nezlikvidovat komunikaci s lidmi svými zažitými postoji, které hned vyřadí možnost, že si porozumíme. Teorie sabotérů učí člověka rozpoznat v sobě různé blokády a rigidní systémy sebehodnocení, uspořádat si ve své hlavě, co ho v komunikaci a jeho přístupech omezuje, limituje. Je to sebepoznávací kurz. To je kurz, který by měli zažít všichni asistenti. Pomůže v komunikaci s klienty i kolegy.

A skvělé jsou pro mě i manažerské kurzy, teď když vedu malý tým a potřebuji opravdu dobře komunikovat, dobře vést porady atd. Jsem za všechny kurzy vděčná. A ještě bych ráda řekla, že je cenné v rámci kurzů se potkávat i s lidmi z jiných organizací a sdílet tak zkušenosti.

Hanko, to z ní opravdu zajímavě, vyprávíte o všem tak poutavě a nadšeně, že nemám pochyb, že vzdělávání, které jste absolvovala, a ještě byste chtěla absolvovat, se neztratí. A pro mě je pak radost na vzdělávání pro motivované lidi shánět finanční zdroje. Snad se nám to ve zmíněném programu ČSOB pomáhá regionům podaří zase o kousek posunout. A Vám přeji, abyste si mohla i tento rok vybrat kurz, který Vás dále posune a přinese užitek Vám i klientům. Děkuji za rozhovor.

Hana Probstová, koordinátorka CHB

O VZDĚLÁVÁNÍ S LUDMILOU ROZHOŇOVOU

A další pohled na vzdělávání a svoje zážitky s ním přináší Ludmila Rozhoňová, koordinátorka dalšího týmu Chráněného bydlení. Lída absolvovala kurz Jak zplnomocnit a motivovat klienty v rozhovoru. Zajímalo mě, co jí kurz přinesl a jak jej využije při práci s klienty. A Lída o kurzu řekla i pár vět do videa, které provází náš projekt VZDĚLÁVÁME SE I PRO NAŠE KLIENTY na webu programu ČSOB podpora regionů 2023.

Myslím si, že v rozhovoru, který vedeme klienty, je důležité znát techniky, kterými můžeme podpořit silné stránky klienta, o kterých třeba ani sám klient zatím neví.  Je dobré znát určité techniky komunikace, které lze použít nejen při práci nejenom při práci s klientem, ale i při práci s asistentem. Kurz pořádal Fokus.

Zkušenosti z tohoto využiji kurzu ve chvíli, kdy potřebuje podpořit asistent, například když přijde s problémovou situací.

V kurzu jsme se učili pojmenovat silné stránky a definovali jsme si, co je zplnomocnění. Důraz v kurzu byl kladen na praxi, opravdu jsme vše, co jsme se dozvěděli, zkoušeli v praxi. Vedli jsme rozhovory a snažili jsme se v rámci rozhovoru partnera pozitivně motivovat. Hledali jsme i svoje silné stránky, bylo to hodně sebepoznávací. Samozřejmě nám kurz nemůže dát přesný návod na vedení rozhovoru, jsme individuality a s každým je rozhovor jiný. Ale mohu získat zkušenosti, jak klást otázky. Dobře pak druhého člověka vedete v rozhovoru. Dobré je pro to znát svoje silné stránky. Není to návod, ale určitá struktura…

Jak dlouhý to byl kurz?

Byl to dvoudenní workshop. Dal mi i spoustu otázek, na které si člověk musí postupně odpovědět. Určitě se to promítne do mojí komunikace s klienty i kolegy. Je to velmi prakticky zaměřený kurz. Určitě mě posunul, protože člověk si získané informace rovnou v kurzu vyzkouší v praxi a zároveň zhodnotí, jak mu to jde, na čem je třeba pracovat. Rozšíří to obzory. A zároveň je vynikající, že se potkáte s lidmi z jiných organizací, dozvíte se, jak se věci řeší jinde, inspirujete se nebo i vy inspirujete ostatní, sdílení je důležité, je to obohacující.

V tom, jak je to k praktické, je to doslova k nezaplacení.

Pokračovala byste ráda v podobném kurzu?

Určitě bych ráda pokračovala v kurzech komunikace. A kurz nenásilné komunikace a jak vést motivující rozhovor, který jsem už absolvovala, bych přála všem asistentům.

A povíte mi ještě krátce, jak jste se dostala do DUHY?

V rámci praxí na VOŠ jsem měla možnost pracovat s mnoha cílovými skupinami. Mně z toho vyšlo, že se mi nejlépe pracuje s dospělými lidmi s mentálním znevýhodněním, je to zajímavá a pestrá práce. A do cesty mi přišla nabídka ze Společnosti DUHA. Studuji dál, ale zkušenosti z praxe jsou velice důležité.

Ještě bych ráda řekla, že pro mě v nové roli koordinátorky byl i kurz jak vést malý tým, jsem ráda, že mi DUHA umožnila jej absolvovat.

Dobře pro Společnost DUHA, že jste se našli. Děkuji Vám Lído za rozhovor a přeji radost z dalšího vzdělávání.

Ludmila Rozhoňová, koordinátorka CHB

Zaujalo Vás, jak obě koordinátorky hovoří o vzdělávání? Souzníte s tím, že je to důležité i pro klienty, mít vzdělané asistenty, koordinátory?

Ještě do 9. 7. 2023 je možné Společnosti DUHA přispět finančním darem na projekt VZDĚLÁVÁME SE I PRO NAŠE KLIENTY v programu ČSOB pomáhá regionům.

Všem dárcům děkujeme, že nás podporují v naší chuti a touze VZDĚLÁVAT SE I PRO NAŠE KLIENTY.

POSÍLAT DARY MŮŽETE do 9.7.2023

NEZAPOMEŇTE UVÉST VARIABILNÍ SYMBOL, jen tak se platba spáruje s naším projektem

Číslo účtu: 1017777101/0300
Variabilní symbol vašeho projektu: 20231004

Každý dar se počítá. Proměníme jej v možnost, aby se asistenti dále vzdělávali i pro naše klienty.

DĚKUJEME

 

 

Mgr. Margita Losová
manažerka pro rozvoj organizace a PR, péče o dárce