Jak pokračuje projekt Transformace systému péče o Pražany

V roce 2022 jsme se zapojili do projektu Transformace, jejímž cílem je navrátit klienty, kteří dlouhodobě žili v příspěvkových organizacích mimo Prahu, zpět do Prahy.

V roce 2022 jsme přijali tři z celkem šesti klientů do třech samostatných bytů v Praze. Pro všechny klienty byl návrat do Prahy velmi významný, neboť se zde narodili a opět o sobě mohou říct, že jsou zase „Pražáci.“

Jak projekt probíhá?

V rámci projektu spolupracujeme s case managery z Magistrátu hlavního města Prahy, kteří jsou prostředníky při seznámení klientů s DUHOU. Do projektu Transformace jsou také zapojeny další sociální služby, se kterými úzce spolupracujeme. Tyto služby pomáhají klientům s hledáním práce nebo s rozvojem v oblasti sociální rehabilitace.

„Pro naše nové klienty šlo o velkou životní změnu, neboť několik desítek let pobývali v ústavních zařízeních.  Aby byl přechod pro klienty co nejjednodušší, probíhala zde úzká spolupráce mezi DUHOU, příspěvkovými organizacemi a opatrovníkem,“ říká Ludmila Rozhoňová, koordinátorka týmu Chráněného bydlení.

„S klienty, které jsme přijali do služby Chráněného bydlení, pracujeme individuálně dle jejich potřeb, pomáháme jim a podporujeme je v postupném osamostatňování nebo při rozvoji nových dovedností. Také je podporujeme v samostatném rozhodování a přejímání zodpovědnosti za sebe sama,“ dodává Ludmila Rozhoňová.

A máme pro Vás už příklad dobré praxe.

Příkladem dobré praxe a spolupráce všech zapojených organizací, je pan Václav. Ten žil několik desítek let v příspěvkové organizaci v severních Čechách.  Po nastěhování do chráněného bytu v DUZE byla u něj nastavena vyšší míra asistence, aby se pan Václav mohl co nejlépe adaptovat na nové podmínky. Díky rychlému osamostatňování a rychlému učení pana Václava, jsme rozsah asistence mohli brzy zmenšovat. Tomu velmi přispěl i individuální přístup asistentů. Pana Václava jsme podpořili v činnostech, ve kterých si nebyl jistý, nebo se kterými se doposud nesetkal, například při nákupu potravin, přípravě stravy, asistenti s panem Václavem trénovali cestování po Praze a orientaci v okolí bytu. Přestěhování do Prahy bylo pro pana Václava velmi významné i z důvodu, že se mohl setkat se svoji bývalou spolubydlící, která již několik let žije v Praze a se kterou se dříve vídal jen sporadicky. Dnes se setkávají mnohem častěji. Pan Václav je velmi společenský a rád dochází do kaváren, kde se rád seznamuje s novými lidmi, nebo rád chodí na cestovatelské přednášky, na procházky.

PŘEJEME JEMU I DALŠÍM KLIENTŮM, AŤ JSOU OPĚT V PRAZE JAKO DOMA.

Společnost DUHA je součástí projektu „Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze“