Díky Nadaci ČEZ máme pro klienty na webu Snadný text

S radostí vám představujeme novou sekci Snadný text na webu Společnosti DUHA. Tato část je upravena tak, aby byla co nejvíce přístupná dospělým lidem s mentálním znevýhodněním.

Vítejte, noví zájemci, tímto textem a výrazným obrázkem už na vstupní stránce našeho webu upoutáváme pozornost na tuto nově upravenou část webu. Stránka je připravena ve spolupráci s grafickým studiem pinkpill design zejména pro nové zájemce o služby Společnosti DUHA. Dospělým lidem s mentálním znevýhodněním, kteří preferují jiný způsob získávání informací, než je pouze psaný text, jsme vytvořili prostor pro seznámení se Společností DUHA formou pestrých obrázků a množství textu jsme minimalizovali.

Obrázky doplněné velice krátkým textem seznámí návštěvníky webu s posláním Společnosti DUHA, zodpoví otázky – Kdo je Společnost DUHA a v jakých oblastech života může dospělé lidi s mentálním podpořit. Představí takto i všechny tři služby Centrum denních služeb, Chráněné bydlení a Podporu samostatného bydlení. Klienti budou mít ihned představu, co která služba „umí“ a co jim může nabídnout. Pro lepší orientaci držíme u jednotlivých služeb jejich „firemní“ barvy. Oranžové je Chráněné bydlení, Centrum denních služeb zelené a fialovou barvu má Podpora samostatného bydlení. Držíme se tak redesignu, který proběhl ve Společnosti DUHA před několika lety a je hravý a optimistický, aplikované barvy jsou výrazné a odvážné, stejně jako DUHA.

Pro ty, kteří potřebují informací přeci jen o něco více a rádi čtou nebo mají vedle sebe podporujícího člověka, který jim s četbou pomůže, je připraven pod obrázky o každé službě ke stažení leták o jednotlivé službě. V nich je informací více, ale jsou psány jednoduchým textem, písmo je větší a obrázky jsme i zde zachovali.

Doposud jsme psali o nových klientech, kterým tato sekce webu slouží, ale víme, že se bude líbit i našim stávajícím klientům, kteří využívají třeba jen jednu ze sociálních služeb, ale mají chuť využít i jinou službu a potřebují se s ní seznámit. Sociální pracovnice Společnosti DUHA pak má skvělý nástroj, který jí může pomoci v komunikaci s klientem a představení služby.

Jaká byla příprava této části webu, jaká úskalí při ní musela překonat? Na to jsem se zeptala manažerky kvality Petry Koláčkové, která se významně na přípravě témat podílela.

Příprava Snadného textu pro mě byla zpočátku výzvou. Přiznávám, že nejsem expertem na snadný text. Musela jsem se na úpravu informací pro zájemce do konceptu snadného čtení připravit a nastudovat doporučenou metodiku. Držela jsem se při psaní snadných textů o našich službách základních pravidel: používat jednoduché a krátké věty, do jedné věty dávat jen jednu informaci a vyhýbat se složitým slovům. Vytváření snadných textů a propojování myšlenek s obrázky mě ohromně bavilo a bylo to pro mne velmi kreativní. Snažila jsem se sdělit nejdůležitější informace o každé z našich služeb tak, aby se dobře četli našim klientům (a nejen jim). Ráda bych zdůraznila, že plnohodnotnou součástí našeho snadného textu jsou obrázky, které skvěle vystihly podstatu našich služeb, co děláme, v čem klienty podporujeme, jak pomáháme.

Mohla bys čtenářům vysvětlit, co znamená snadný text, snadné čtení?

Termín snadný text či snadné čtení (anglicky easy-to-read) označuje sdělení psané zjednodušeným jazykem, určené lidem, kteří mají potíže se čtením běžného, i třeba srozumitelného textu. Snadný text je vždy doprovázen obrázkem či fotografií, která napomáhá lepšímu pochopení napsaného.

Proč jsme věnovali tolik energie právě Snadnému textu?

Věříme, že lidé s mentálním znevýhodněním mají právo na srozumitelné informace, a přejeme si, aby je mohli získat tím nejjednodušším způsobem běžným pro každého z nás, na internetu. Tak, jako většina poskytovatelů sociálních služeb, i my jsme dosud používali letáky pro zájemce s informacemi o službách ve zjednodušeném jazyce. Rozhodli jsme se však jít ještě dál a vytvořili jsme na našich webových stránkách sekci Snadný text. Každý člověk s potížemi s porozuměním či čtením srozumitelného textu (tedy nejenom lidé s mentálním znevýhodněním) tak může brouzdat naší sekcí Snadný text a získat potřebné informace o našich službách.

Děkuji Ti, Petro za vhled do tématu.

Děkujeme Nadaci ČEZ, že nám pomohla tento důležitý krok v komunikaci s dospělými lidmi s mentálním znevýhodněním zahájit.

Věříme, že časem se tato část webu rozroste o další témata a v plánu máme také obrázky od pinkpill design rozpohybovat.

Tak se na naši novinku rovnou podívejte.

Mgr. Margita Losová
manažerka pro rozvoj organizace a PR, péče o dárce