Nádherné jubileum oslavila naše klientka v Chráněném bydlení

Gratulujeme paní Dagmar k sedmdesátinám!

 

V životě klientů Společnosti DUHA nechybí plánování oslav, setkávání s přáteli, rodinou, blízkou komunitou. Tak, jak to známe všichni z běžného života. My v takovýchto aktivitách naše klienty podporujeme v souladu s naším posláním. Jedním z poslání Chráněného bydlení je umožnit našim klientům, dospělým lidem s mentálním znevýhodněním žít co nejběžnějším způsobem života, s individuálně nastavenou podporou. Co to konkrétně znamená pro paní Dagmar, se dočtete níže. Zároveň je to dobrá příležitost požádat kolegy z DUHY, aby nám paní Dagmar představili. Podíváme se blíže i na problematiku života seniorů s mentálním znevýhodněním.  

Paní Dagmar oslavila opravdu krásné jubileum – 70 let. S jejím svolením ji můžeme krátce představit a sdělit její věk i našim čtenářům blogu a návštěvníkům sociálních sítí. Dagmar se stala klientkou Společnosti DUHA rok po jejím založení, tedy v roce 1993. V Chráněném bydlení je už 30 let. DUHA i její širší rodina, kterou miluje, je pro ni stále důležitá.

Paní Dagmar potřebuje vzhledem ke svému věku již každodenní asistenci. S asistentem paní Dáša spolupracuje na každodenní přípravě dobrého jídla, při provádění domácích prací. Asistent paní Dášu doprovází na pravidelné nákupy potravin, drogerie a osobních věcí a pomáhá jí s hospodařením s financemi. Asistent také dopomáhá paní Dáše v oblasti péče o své zdraví, doprovází ji k lékařům, pomáhá s porozuměním doporučení lékařů a s komunikací s lékaři. Asistent paní Dagmar podporuje v aktivním trávení volného času. Doprovází ji na vycházky, do kavárny či na koncerty.

Květina pro oslavenkyni

Téma podpory seniorů se vine napříč všemi službami Společnosti DUHA. V současné době poskytujeme sociální služby 23 klientům v seniorském věku. Službu Centra denních služeb využívá 10 klientů starších 55 let, ve službě Chráněné bydlení žije 12 klientů starších 55 let a terénní službu Podpora samostatného bydlení využívá celkem 8 klientů starších 55 let.

Petra Koláčková, manažerka kvality upřesňuje, od jaké věkové hranice hovoříme u lidí s mentálním znevýhodněním o seniorech.

„U běžné populace se o stáří hovoří od 65 let. U osob s mentálním znevýhodněním se badatelé většinou shodují na věkové hranici 55 let. Můžeme tedy říci, že lidé s mentálním znevýhodněním stárnou již o 10 let dříve než běžná populace. U osob s Downovým syndromem se první známky stárnutí projevují dokonce již mezi 40. – 50. rokem jejich života.“

A jaká jsou specifika práce se seniory s mentálním znevýhodněním?

„Práce se seniory s mentálním znevýhodněním je z velké části stejná jako práce s běžnými seniory. Vyskytují se u nich stejné populační choroby přímo úměrné věku. U lidí s mentálním znevýhodněním v seniorském věku se můžeme setkat s větším výskytem poruch krátkodobé paměti, větším sklonem k obezitě. Lidé s Downovým syndromem mají větší procento výskytu Alzheimerovy choroby. V práci s našimi seniory využíváme všechny známé přístupy – orientaci v realitě, validaci, reminiscenční techniky, trénování paměti, věnujeme se také fyzickým aktivitám, cvičení doma i vycházkám v přírodě, a snažíme se, aby naši pracovníci byli dostatečně a kvalitně proškoleni v těchto tématech. Pomáháme klientům – seniorům v komunikaci s ošetřujícími lékaři a při dodržování lékařských doporučení. Nabízíme také pomoc při zajištění vhodných kompenzačních pomůcek i při zprostředkování a zajištění vhodné doplňující služby (home-care, pečovatelská služba aj.) tak, aby péče o klienta byla komplexní.“

V minulosti navštěvovala paní Dagmar i Centrum denních služeb Společnosti DUHA.

K jejím nejoblíbenějším aktivitám patřila práce s keramickou hlínou, ráda vytvářela dárky pro svoji rodinu. Byla velmi zručná a precizní při vytváření drobných dárkových předmětů, přívěsků a magnetek. Vykrajování z keramické hlíny, obtiskování krajky či jiných dekorů byla její specializace.

Vedoucí Centra denních služeb (CDS), Kateřina Rozkopalová paní Dagmar popisuje z dob, kdy ještě do CDS docházela:

Paní Dagmar za svého aktivního života vyzkoušela různá zaměstnání, např. v Družstvu Dipra, uklízela kanceláře apod. Bavily ji procházky po Praze, říkala, že ráda bydlí v centru města, že má všude kousek. Vždycky, když přišla do CDS vyprávěla, s kým se po cestě zapovídala, co nebo koho viděla zajímavého. V době, kdy jsem já nastoupila do CDS, byla paní Dagmar již v seniorském věku. Vždycky o sobě s úsměvem říkala: „Já už nemusím nic dělat, můžu odpočívat, už jsem pracovala v životě dost. Paní Dagmar miluje módu a ráda si o ní s dámami v CDS povídala. Často přišla v novém outfitu, a rozpovídala se o nákupech v second handech. Nejraději měla povídání u kávy a nejlépe ještě venku při hezkém počasí u své oblíbené cigarety. Ráda se účastnila dámské aktivity Pečujeme o sebe, při které si klientky měly možnost lakovat nehty, líčit se, starat se o svou pleť, nebo se dozvědět něco nového z této oblasti. Dagmar také bavily aktivity typu kvízy – poznávání filmů a hudby – u toho se vždy plně soustředila a zapojila do aktivity s ostatními klienty. Jindy si užívala pouze povídání s přáteli v DUZE, jejich společnost, a to jí plně naplňovalo. S přibývajícím věkem pak na jaře 2020 využívání služby CDS ukončila. Máme na ní hezké vzpomínky i její hezké fotky.“

Siesta na balkóně, krásné vzpomínky ve fotografii
Před CDS na Černém Mostě

Přestože paní Dagmar již nenavštěvuje CDS, zůstaly jí její zájmy. Miluje hudbu a tanec, a tak v jejich společnosti tráví čas doma. Jak říká její osobní asistentka Jaroslava Vaňková: „Dáša poslouchá Moravanku a má ráda čardáše, poslouchá CD a naladí si ráda stanici Vltava. Za tancem už nikam nevyráží, ale když má dobrou náladu a je veselá, zatančí si během našich služeb.“

Gratulace od osobní asistentky

Nádherný dort na oslavě byl dárkem od její osobní asistentky a asi největší radost paní Dagmar udělalo, že se sešla při této krásné příležitosti i s rodinou.

   

Tématu stárnutí lidí s mentálním znevýhodněním se ve Společnosti DUHA věnujeme již 12 let.

„V roce 2011 jsme vypracovali metodický dokument „Senioři v Chráněném bydlení Společnosti DUHA“, který popisuje projevy a specifika stárnutí, možné přístupy v péči o seniory, techniky aktivizace a představuje návazné služby. Záměrem tohoto textu je nabídnout asistentům konkrétní poznatky, nápady a postupy, které mohou využít v přímé práci s klientem – seniorem. Domnívám se, že tento pracovní „manuál“ je stále čtivý a je zdrojem inspirace pro práci s našimi klienty. Nicméně neustále hledáme nové zdroje informací a chceme sdílet naši dobrou praxi s jinými poskytovateli sociálních služeb,“ shrnuje důležitost zpracování tohoto tématu Petra Koláčková.

Nutností je i soustavné vzdělávání našich asistentů v tomto tématu. Je to nikdy nekončící proces.

V roce 2022 jsme například získali na téma senioři ve Společnosti DUHA grant na vzdělávání našich zaměstnanců a bylo to pro nás nesmírně důležité. Významnou finanční podporu od Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové jsme získali v rámci programu Senior. Měli jsme celou řadu praktických kurzů, jejichž smyslem bylo získat nezbytné dovednosti a kompetence při práci s klienty v seniorském věku, a to především tím, že se pracovník vcítí do situace klienta se znevýhodněním (Projevy stáří a gerontooblek a Demence v obrazech). Finanční podporu jsme z další části využili na podporu odborného růstu pracovníků formou supervizí.

S paní Dagmar spolupracovala na začátku své kariéry v DUZE i Petra Koláčková, dnes manažerka kvality. Jak na ní vzpomíná?

„Začala jsem ve Společnosti DUHA pracovat v roce 2006 jako osobní asistentka paní Dáši. Byla mým prvním klientem. Paní Dáša je pozoruhodný člověk, výrazná osobnost, vřelá, komunikativní, přátelská. S velkým smyslem pro humor. Temperamentní. Milující hudbu, domácí pohodu a svoji rodinu. Spolupráce s ní nebyla vždy jednoduchá, ale byla vždy velmi lidská a plná emocí. A naučila mě velmi mnoho nejen pro můj profesní, ale také pro můj osobní život.“

Paní Dagmar gratulujeme a přejeme jí do dalších let mnoho elánu, pevné zdraví a hodně radosti ze života. A také, ať ji obklopují přátelé, rodina a je nadále spokojená ve Společnosti DUHA.

A my jako Společnost DUHA si přejeme, aby u nás senioři byli spokojení.

Naší cílovou skupinou jsou dospělí lidé s mentálním znevýhodněním bez vymezení horní věkové hranice, přijímáme do našich služeb také seniory. Informace o aktuálních možnostech získáte vždy u vedoucích jednotlivých služeb.

Margita Losová
manažerka pro rozvoj organizace a PR, péče o dárce