Jak se vzájemně v DUZE inspirujeme?

U nás se scházíme každoročně na Dobré praxi

V lednu jsme se sešli takřka se všemi zaměstnanci Společnosti DUHA, abychom se vzájemně inspirovali. Jak řekla na úvod ředitelka Michaela Chromá – „Celý rok se setkáváte v týmech jednotlivých služeb na vašich poradách, řešíte složitější situace ve službě. Nyní je ale chvíle, abychom se podívali především na to, co se nám v roce 2022 podařilo, co se nám povedlo v naší spolupráci s klienty. Smyslem Dobré praxe je vzájemná inspirace pozitivními zážitky a zkušenostmi napříč celou DUHOU. Nejvýstižněji můžeme Dobrou praxi vystihnout vyjádřením, které jsem převzala od paní Evy Brožové, která DUHU vedla 25 let: Nemáme mnoho příležitostí se zastavit a říci si: naše práce má smysl.

A o tom tradiční každoroční setkávání je – seznámit se s příklady dobré praxe, vzájemně se obohatit, podívat se, jak podporují klienty ve všech službách Společnosti DUHA. Zároveň je to chvíle pro setkání všech asistentů, kteří se za běžného provozu nemají možnost potkat. Samozřejmě část asistentů zajišťuje služby, které se nemohou zastavit.

Během pětihodinového setkání zazněla úvodní prezentace ředitelky, ve které hovořila o důležitých událostech v roce 2022 ve Společnosti DUHA, a pojmenovala stěžejním témata, která se objevují napříč službami; prezentace Petry Koláčkové, manažerky kvality, která nastínila, kromě jiného i to, v čem především spočívá kvalita našich služeb a jak bude probíhat kontrola i podpora kvality v jednotlivých službách. Poskytla asistentům i 8 základních otázek, které když si položí, poznají, zda službu poskytují podle našich nastavených kritérií kvality.

Jádro tvoří vždy prezentace „Příběhů klientů“ z jednotlivých služeb, které připravily asistenti. Jen namátkou – služba Podpora samostatného bydlení zmapovala život pana Jiřího – cestu k jeho samostatnosti i jeho pracovní úsilí v zaměstnání.

Služba Centrum denních služeb (CDS) představila příběh paní Katky a její chuť učit se novým dovednostem, které třeba zatím sama doma ještě nemůže vykonávat, ale v CDS se jí to už díky podpoře asistentů a přípravě zjednodušených návodů a tréninku podařilo. A tak Katka v CDS pere a dalším cílem je naučit se vařit pár jídel. Cesta k co největší samostatnosti je otevřená.

Krásný byl i příběh paní Daniely, která si s podporou asistentů splnila svůj sen, namalovala nádherné obrazy, uspořádala vernisáž a výstavu a vydala kalendář.

Služba Chráněné bydlení představila 5 příběhů klientů, z každého týmu jeden. Například paní Jitka představila svoji domácnost a velkou cestu a nové zkušenosti, které nabyla s podporou týmu asistentů v těžším období svého života. První úspěchy mohl představit už i nový tým Transformace Chráněného bydlení. Společnost DUHA se stala v roce 2022 součástí důležitého projektu (Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo hl. m. Prahu). Cílem projektu a je začlenit do života mezi běžnou populací klienty, kteří mají trvalé bydliště v Praze, ale doposud žili v ústavech.

Petry Koláčkové, manažerky kvality jsem se zeptala, který příběh jí nejvíce zaujal a proč?

„Ze setkání nad Dobrou praxí jsem odcházela plná velmi silných dojmů a přetrvávají ve mně dodnes. Byla jsem nadšená z formální stránky některých příspěvků a překvapená, že naši pracovníci nejen dobře reflektují svoji práci s klienty, ale umí svoji práci také prezentovat s využitím nejrůznějších efektů (video editace, střih, zvuk, prolínání záběrů z minulosti se současností, vkládání titulků aj.). Velmi si cením času a nadšení, které všichni věnovali samotnému zpracování svých příkladů dobré praxe. Máme skvělé pracovníky, kteří odvádí nejen velmi profesionální práci s klienty, ale dokáží o své práci přemýšlet a poutavě ji zachytit.

Osobně mě nejvíce zaujal příběh paní Katky, která dochází do Galerie Duhovka. Nadchlo mě zpracování, kdy o spolupráci vypovídá přímo klientka. Pracovníka tušíme někde v pozadí, opodál. A tak to má být. Asistent, který asistuje. Klient, který má hlavní slovo. Příspěvek má velmi silnou atmosféru a silné téma, obojí Vás vtáhne, a napjatě čekáte, jaké bude rozuzlení. I já, jako máma malých dětí, zažívám nervozitu při nakupování. Znám pocity studu, trapnosti, strachu (že zdržujeme, překážíme… co si o mě lidi budou myslet… sem už raději nakupovat nepůjdu). Lidé kolem nás často spěchají a nechtějí ztrácet čas. Senioři je zdržují, malé děti otravují a dospělý člověk s mentálním znevýhodněním, který si u kasy chce spočítat drobné, tak to už je vážně vrchol.

Přála bych si, aby si lidé na tento příklad dobré praxe vzpomněli, až půjdou nakupovat do supermarketu. Až budete stát ve frontě na pokladnu a v duchu nadávat, proč jste si vybrali tu nejhorší frontu, která se nehýbe, usmějte se a buďte laskaví, k sobě i k nám ostatním.“

 Stejnou otázku jsem položila i ředitelce Michaele Chromé a zajímalo mě, jestli Dobrá praxe naplnila její očekávání, případně zda už může prozradit nějaké novinky, které budou na Dobré praxi 2023.

 „Všechny příspěvky pro mě byly velmi zajímavé a cenné. O každém jednotlivém příspěvku individuálně přemýšlím a hledám možnosti, jak by bylo možné se inspirovat v budoucnosti, co třeba můžeme využít v rámci jiných služeb, co by nám mohlo pomoci, aby naše pracovní postupy a standardy kvality vycházeli z naší praxe. Vždy si na Dobré praxi uvědomím, na čem všem jsme v uplynulém roce pracovali a že je toho opravdu hodně a práce náš všech má velký význam. Velmi si vážím, že můžeme tento čas strávit všichni společně. Toto pro mě nebyla první Dobrá praxe, ale přece jedno prvenství měla, a to že jsem v ní vystupovala v jiné roli, v roli ředitelky Společnosti DUHA. Je pro mě velmi cenné, že mohu pracovat v organizaci, která poskytuje sociální služby s ohledem na potřeby klientů. Určitě velké díky patří Evě Brožové, jejíž zásluhou je DUHA organizací, která má své zavedené jméno a je místem, kde můžeme poskytovat individuální podporu a tím tak i kvalitní služby pro naše klienty. Co nás čeká v příštím roce? Sama se nechám překvapit. Teprve nás čeká schůzka, abychom dobrou praxi zhodnotili a připravili její podobu v dalším roce“.

Všem pracovníkům Společnosti DUHA patří dík za jejich každodenní práci i inspirativní sdílení dobré praxe v jejich službě.

Alespoň s některými Příběhy klientů vás budeme postupně seznamovat. Chceme, abyste poznali, v čem je podstata služeb, které Společnost DUHA poskytuje 30 let dospělým lidem s mentálním znevýhodněním. Díky čemu, mohou žít co nejběžnějším způsobem života je to možné.

Dobrá praxe za rok 2022 se konala 27.1.2023 v Českém muzeu hudby v Praze.

Margita Losová
manažerka rozvoje organizace a PR, péče o dárce