19.3. je Světový den sociální práce

Vystřihněte srdce a poděkujte pracovníkům v sociálních službách.

 

19.3. je Světový den sociální práce a my ve Společnosti DUHA se k těmto oslavám přidáváme poděkováním ředitelky Michaely Chromé všem pracovníkům v sociálních službách.

„Dnešním dnem si všichni připomínáme, jaký význam má v životě člověka sociální práce, kam všude zasahuje, kde pomáhá, jaký má ohromný vliv a dosah. I já bych chtěla dnes poděkovat všem asistentkam, asistentům, sociálním pracovníkům, vedoucím služeb a i všem ostatním pracovníkům Společnosti DUHA za to, že se snažíte zlepšovat život druhých lidí, za to Vám patří obrovský obdiv a ocenění.“

DÍK PATŘÍ VŠEM PRACOVNÍKŮM V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Srdce i pro ně už visí na dveřích našich kanceláří.

Pokud chcete alespoň symbolicky poděkovat sociálním pracovnicím a pracovníkům, vystřihněte si srdce a nalepte si ho viditelně na okna, případně na dveře!
Srdce k vystřižení naleznete zde: https://www.mpsv.cz/documents/20142/7095934/vyzva_2024_srdce_A3.pdf/

Fotku SRDCE 19.3. sdílejte na sociálních sítích s hashtagem:
#srdceprosocialnipracovniky
#srdcepropracovnikyvsocialnichsluzbach
#SrdceSocialnimSluzbam