Výbor dobré vůle podpořil vzdělávání v DUZE

Naši zaměstnanci si díky této podpoře mohli rozšířit dovednosti při práci se seniory. Děkujeme.

Jednou z důležitých součástí práce našich asistentů, ale i ostatních kolegů, kteří se věnují práci s klienty, patří kvalitní vzdělávání. V letošním roce jsme se zaměřili na vzdělávání, které souvisí s tématem stárnutí, a to díky významné finanční podpoře od Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, kterou jsme získali v rámci programu Senior.

V rámci vzdělávání jsme si vybírali především praktické kurzy, jejichž smyslem bylo získat nezbytné dovednosti a kompetence při práci s klienty v seniorském věku, a to především tím, že se pracovník získal možnost vcítit se do situace klienta se znevýhodněním (Projevy stáří a gerontooblek a Demence v obrazech).

Další část finanční podpory jsme využili na podporu odborného růstu pracovníků formou supervizí. V naší profesi je na asistenty kladen tlak především v oblasti práce s osobními hranicemi či hranicemi klienta nebo je potřeba řešit mimořádné situace, kdy si tým potřebuje nastavit kroky, metody práce s klienty.

Prostřednictvím supervizí si tedy pracovníci mohli v bezpečném prostředí probrat náročné situace z přímé práce s klienty či si vyjasnit svoji roli v týmu.

Děkujeme Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za veškerou podporu, které si velmi vážíme.