Společnost DUHA ve Večerním hostu Radiožurnálu

Hostem pořadu Večerní host Radiožurnálu byla 24. 8. 2010 Margita Losová, fundraiser a PR Společnosti DUHA. V pořadu představila činnost Společnosti DUHA a pozvala posluchače na akci Letní víkend pro DUHU, kterou Společnost DUHA pořádala v létě 2010 v Botanické zahradě hl. m. Praha Troja. Cílem akce bylo seznámit co nejširší veřejnost s činností Společnosti DUHA. Den byl koncipován jako program pro celou rodinu. Společnost DUHA se touto akcí chtěla co nejvíce přiblížit veřejnosti Live stream.