Setkání s dobrou praxí je pro nás vzpruhou do další práce

Smyslem tohoto každoročního setkání je společné ohlédnutí za uplynulým rokem a vzájemné sdílení příkladů dobré praxe z jednotlivých služeb. Všichni pracovníci Společnosti DUHA se společně setkali na interní vzdělávací akci „Dobrá praxe“ v pátek 9. února 2024. A mělo to svůj smysl, jak se dozvíte v článku Petry Koláčkové, manažerky kvality ve Společnosti DUHA. Díky jejímu pohledu můžete prožít celý den takřka do detailu s námi. Zveme vás na den s dobrou praxí.

 

Co je to takový příklad dobré praxe v sociálních službách?

Příkladem dobré praxe je pro nás konkrétní zkušenost z práce s klientem nebo s týmem pracovníků, kterou sami pracovníci považují za velký úspěch a jsou na ni hrdí. Příklad dobré praxe reprezentuje danou službu, vypovídá o způsobu a kvalitě poskytované služby, a také o spokojenosti našich klientů. Pracovníci mohou na setkání prezentovat příklady ze své práce, které ukazují, co se jim v uplynulém roce ve spolupráci s klienty podařilo, čeho si nejvíce váží, na co jsou pyšní, co úspěšně zvládli, nebo naopak co se nedařilo, jak hledali cestu ke zvládnutí náročné situace a jak se poučili. Příkladem dobré praxe může být i zapojení klientů do utváření nebo hodnocení služby. Každý příklad dobré praxe by měl být podložen jasnou metodickou prací a edukovat o použití konkrétních pracovních postupů.

 

Jak setkání pracovníků nad Dobrou praxí probíhalo? Start patřil mini dokumentu a vedení Společnosti DUHA.

 

V úvodu setkání nás pozitivně nakopnul mini dokument „To jsme my, Společnost DUHA“. Působivost černobílých záběrů z běžného života našich klientů, hloubka Bachovy suity pro violoncello, dojemnost a laskavost zachycených okamžiků byly tím nejlepším entrée pro naše prezentace.

 

Nejprve zhodnotily rok 2023 pracovnice týmu vedení. Odpověděly postupně na otázky „Co se podařilo“, „Co chci ocenit“, „Na co se chci zaměřit“ a „Proč pracuji právě v DUZE“. Michaela Chromá, ředitelka Společnosti DUHA, nám připomněla, že naším posláním je spolupracovat s dospělými lidmi s mentálním znevýhodněním na rozšíření jejich možností v různých oblastech života a představila nám vize a dlouhodobý záměr pro následující období 2023-2026. Petra Koláčková, manažerka kvality (tedy já), seznámila pracovníky s novými Zásadami Společnosti DUHA(o těch si povíme příště). Margita Losová, manažerka pro rozvoj organizace, prezentovala naše nejdůležitější fundraisingové projekty – Novoročenky pomáhají, Víno pro DUHU, e-shop, Bazaarek a samozřejmě lákala pracovníky ke čtení Blogu. A nejen to, vyzývala, ať přinášíme témata, skrze která se na blogu můžeme více otevřít veřejnosti a ukázat, jak se klientům i pracovníkům žije v DUZE (na mě to teda zapůsobilo a už mám nejmíň dva nápady;-). Eva Protivová, ekonomka, ukázala pracovníkům koloběh financování sociálních služeb a představila naši sociální firmu Duhová prádelna.

 

 

Druhý blok patřil příkladům dobré praxe Centra denních služeb Společnosti DUHA.

 

Tereza Rybářová, vedoucí Centra denních služeb (CDS), uvedla svoji službu a představila pracovníky. Poděkovala svým kolegyním Alžbětě, Veronice a Šárce za jejich podporu a zachování kontinuity služby, Tomášovi za vstřícnost a ochotu vždy pomoci a všem novým kolegyním za zvládnutí náročné situace v období, kdy se zaškolovaly, učily přístupu ke klientům a metodickým postupům.

 

Pracovnice Galerie Duhovka, Markéta Unarová a Ajshe Sadiku, ve své prezentaci „Nový začátek“ sdíleli pozoruhodnou zkušenost, kdy sami klienti Galerie Duhovka zaučovali nové pracovnice. Klienti, když viděli, že nové pracovnice neznají a neumí některé techniky, převzali roli asistentů a stali se průvodci pracovnic, aby je naučili sítotisk, razit placky a používat big shot. Neznalost a nešikovnost nových pracovnic byly pro klienty zdrojem velké legrace. Zážitek ze společného spojení sil, pocit „nejsme v tom samy“ a „plujeme na jedné lodi“ je pro všechny radostí a skvělým nastartováním nového začátku spolupráce klientů s asistenty.

 

Pracovníci Nové DUHY prezentovali hodnocení roku 2023 z pohledu klientů Centra denních služeb. Rok 2023 byl v CDS plný personálních změn. Klienti se museli vyrovnat s odchodem známých tváří a zvykali si na nově příchozí asistenty a na jejich postupné zaučování. Z celkového počtu 12 pracovníků CDS se v období duben až prosinec obměnil kolektiv o 7 nových asistentů, novou sociální pracovnici a novou vedoucí. Pracovníci v této obtížné situaci neměli odvahu prezentovat příklady dobré praxe. Potřebovali se společně s klienty vyrovnat se změnami a uzavřít si tuto náročnou kapitolu, aby se mohli podívat do budoucnosti. Klienti postupně odpovídali na otázky: Jaký pro vás byl rok 2023? Podařilo se něco? Měli jste z něčeho radost? Bylo pro vás něco náročné, těžké? Co byste chtěl/a jinak?  Jaké by bylo vaše ideální CDS?“ a asistenti zaznamenávali odpovědi klientů na video. Klienti si zkoušeli představit, že mají kouzelný proutek, kterým mávnou a v CDS to bude takové, jaké si přejí. Na otázku „Kdybyste mohl/a kouzlit, jaké byste to tady chtěl/a mít?“ jsme dostali celou řadu zajímavých podnětů. Klienti si přejí domácí zvířátka, nové vybavení kuchyně, lepší nábytek a lepší sanitární vybavení, hodně materiálu na tvoření, chodit do restaurací, jezdit na výlety, kavárnu, plavání, anebo také nic, nechat vše při starém, či aby tady všecko fungovalo, měli jsme se tady rádi a dobře spolu vycházeli. Video na nás všechny silně zapůsobilo. Bylo plné opravdových momentů, u kterých jsme se smáli i dojímali. Shodli jsme se, že přejeme celému Centru denních služeb stabilní tým pracovníků, radost ze společné práce, a také aby každý našel svůj kouzelný proutek.

  

Co by to bylo za vzdělávací akci bez aktivity?

 

Pracovníci se losem rozdělili do 6 skupin a jejich úkolem bylo vytvořit reklamní poster, který představí Společnost DUHA a její služby takovým způsobem, aby informace byly pochopitelné pro klienta, který vůbec nerozumí psanému slovu. Naším záměrem bylo aktivně zapojit všechny účastníky setkání, propojit je navzájem a dát jim možnost poznat se nad kreativní prací. Posuďte sami, zda se nám to podařilo…

V třetím bloku prezentovali příklady dobré praxe pracovníci služby Chráněné bydlení.

 

Kateřina Rozkopalová, vedoucí Chráněného bydlení, nejprve představila službu, její poslání, kapacitu pro klienty i kapacitu pracovníků. Shrnula, co se podařilo a na co se zaměří v roce 2024. Poděkovala všem pracovníkům za to, že jdou trpělivě po boku klientům při jejich cestě životem a pomáhají tam, kde klient potřebuje. Ocenila to, že jako detektivové hledají všechny možné a nemožné způsoby, jak klienta podpořit, a že se nevdávají i přes četné překážky.

 

A jaké byly příklady Dobré praxe v této službě?

 

Teo Jiřička, koordinátor týmu 1, prezentoval příklad dobré praxe s názvem „Můj život v Chráněném bydlení“. Seznámili jsme se s novou klientkou Janou a její cestou do Chráněného bydlení. Nahlédli jsme na Jany sžívání se se spolubydlícími, hledání vhodné podpory, její spolupráci s asistenty, a objevování Jany dovedností a potenciálu. Poznali jsme její přání, zájmy a cíle, i těžkosti, které Jana a s ní celý tým překonává.

 

Hana Probstová, koordinátorka týmu 4, nám představila příklad dobré praxe s názvem „Moje cesta k samostatnosti“. Hlavním hrdinou je klient Michal, který od roku 2022 využívá službu Chráněné bydlení. Díky skvělé podpoře a empatii asistentů může Michal plně realizovat svoje zájmy, získávat nové kompetence a posouvat se kupředu na své cestě k samostatnosti.

 

A jdeme do finále. Naše setkání s dobrou praxí uzavíral čtvrtý blok, který náležel službě Podpora samostatného bydlení (PSB).


Markéta Pelzová, vedoucí PSB, představila službu Podpora samostatného bydlení a svůj tým, co se ve službě v roce 2023 podařilo a na co se chce zaměřit v roce současném. Ocenila své kolegy jako „šikovný tým, se kterým se ráda potkává a spolupracuje“ a poděkovala mu za soudržnost a loajalitu, skvělou spolupráci a pevné nervy.

 

Markéta také prezentovala (za nemocnou kolegyni Lenku Fultnerovou) příklad dobré praxe s názvem „Návrat k samostatnosti“. Představila nám celoroční intenzivní spolupráci osobní asistentky Lenky a celého týmu s klientkou Jitkou, která si přála přestěhovat se. Pracovníci PSB paní Jitku v jejím přání plně podpořili a provázeli ji všemi fázemi této její velké životní změny. Ukázali nám velmi profesionální případovou práci s přáním klientky, kdy do realizace tohoto přání byla zapojena nejenom paní Jitka, ale také její opatrovnice, pracovníci Domova seniorů (původní bydliště) a pracovníci Podpory samostatného bydlení Společnosti DUHA. Všichni se spojili, aby doprovázeli Jitku procesem rozhodování, příprav, stěhování, zařizování nového bydlení, ale také adaptací na nový domov, a hlavně aby podpořili Jitku a jejího manžela v udržování jejich krásného vztahu.

 

Kristýna Chvátalová, asistentka PSB, nám představila příklad dobré praxe s názvem „Alternativní komunikace v individuálním plánování“. Seznámila nás s klientem Lukášem, kterému je vzhledem k řečové vadě hůře rozumět. Kristýna nám ukázala různé komunikační pomůcky, které asistenti při spolupráci s Lukášem používají. Viděli jsme obrázkové návody na osobní hygienu, postupy vaření či pečení oblíbených jídel, návody na provádění úklidu, obrázky ke zdraví či tabulku týdenních aktivit. V plánech do budoucna má Lukáš s asistenty koupit obrázkovou kuchařku, pořizovat fotografické recepty, sehnat srozumitelnou mapu Prahy (doprava, parky) a koupit vhodné komunikační karty.

 

Setkání splnilo všechna naše očekávání. Nejsilnější byla závěrečná reflexe.

 

Letošní setkání s dobrou praxí se konalo v prostorách Husova domu na Praze 1. Jednoduchost a vzdušnost velkého sálu, příjemné zázemí, možná i genius loci tohoto místa, nebo upřímnost a opravdovost prezentací způsobily, že den měl neopakovatelnou atmosféru. Setkání splnilo všechna naše očekávání. Pracovníci reflektovali svoji práci v uplynulém roce, sdíleli své zkušenosti s kolegy, inspirovali i byli inspirováni, získali zpětnou vazbu a velké morální ocenění. Všechny příklady dobré praxe nám ukázaly, že i přes nelehkou situaci pracovníci vždy myslí především na klienta a odvádí velmi kvalitní práci.

 

 

Nejsilnější byla závěrečná reflexe, která nás přivedla k otevřenému a pravdivému pojmenování nejtěžších momentů v naší práci – velká fluktuace pracovníků, nízké platy, zhoršující se zdravotní stav klientů, přepracování, vyhoření, hard core, mission impossible… Naštěstí sami pracovníci přicházeli na konci našeho společného dne s pozitivní vizí, abychom se nedívali do minulosti. Co bylo, bylo. Ale abychom se zaměřili na budoucnost, na to, jak se můžeme poučit, co můžeme ovlivnit, co můžeme změnit. Abychom hledali řešení a hledali způsoby, jak zvládnout nejen personální krizi, či jak se vypořádat s finančním podhodnocením naší práce. Pracovníci všech týmů a služeb přicházeli s velkým oceněním a uznáním každodenní trpělivé práce asistentů, ale také náročné práce nadřízených – práce koordinátorů a vedoucích služeb. A právě tato sounáležitost, otevřená komunikace a spolupráce všech   lidí v DUZE nám dává pocit jistoty, že to zvládneme.

 

Naším posláním a smyslem je spolupracovat s klienty na rozšíření jejich možností v různých oblastech života. Bez zapálených a loajálních pracovníků by však poslání bylo jen prázdnou větou. Stále věříme, že moderní a empatická společnost jednou ocení náročnost a krásu naší práce.

 

 

Mgr. Petra Koláčková
manažerka kvality

A zde jsou momentky z Dobré praxe. Převažují úsměvy, což nám dělá radost. Cílem tohoto dne bylo sdílet co nejvíce úspěchů a vzájemně se podpořit…aby tady DUHA stále byla pro naše spokojené klienty i pracovníky.