Děkujeme Fakultě lesnické a dřevařské

Vánoční koncert – k přehrání zde – v kostele Nejsvětějšího Salvátora na Starém Městě byl opět překrásný, s nepopsatelnou atmosférou a skvělými lidmi, plný úžasné hudby několika hudebních těles včetně sboru a orchestru Fakulty. Děkujeme vedení Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze v čele s děkanem prof. Róbertem Marušákem za pozvání a už mnohaletou podporu našeho projektu Novoročenky, které pomáhají. Letos jsme měli tu čest předat obraz naší malířky Dagmar Matějkové „Příroda v lese“. Devátý koncert, devátý ročník Novoročenek…

Vážíme si stálé podpory a krásné spolupráce. Děkujeme, že na nás v tomto jedinečném prostoru s jedněmi z největších barokních varhan u nás po dvou letech opět „dýchly“ Vánoce. Přejeme krásný adventní čas!