Události - 11. 2. 2022

Umění bez bariér

Všechny Události

Děkujeme Evě Novotné a Národní galerii Praha za pozvání na neformální setkání „Umění bez bariér“, které se dotýkalo otázek jako: „Co dělá galerii přístupnou? Jaký význam má setkání s uměním (originálem) pro různé skupiny publika? A co bychom v galerii mohli zlepšit, aby se v ní lidé se znevýhodněním cítili lépe?“

Spolu s učiteli z Jedličkova ústavu, kolegy z organizace NAUTIS, edukátory Ateliéru radostné tvorby, edukátorkami z GHMP a Národního muzea a dalšími jsme pak mohli zažít pestrou diskuzi, která věříme, že bude pokračovat a těšíme se na to!

Všechny Události