Události - 5. 2. 2021

Dary do výše 30 % základu daně

Všechny Události

Daň z příjmů za rok 2020 a 2021 lze snížit uplatněním poskytnutého daru až do výše 30 % základu daně! Týká se právnických i fyzických osob, zaměstnanců. Více zde. Děkujeme AVPO, že jedná, jsme rádi, že tento návrh prošel a věříme, že všichni naši dárci a podporovatelé s námi. Buďte i nadále s námi!

Všechny Události